GYLLEGATE.2: Esben Lunde mørkelægger nu i et helt år

Miljøstyrelsen har ved møder med AU-DCEs vandmiljøforskere – som skal lave den årlige NOVANA-rapport om vandmiljøets tilstand – udsat offentliggørelsen til 30. april. Den formelle begrundelse er fejlanalyse af data. Men ud af den aktindsigt, FORSKERforum har fået, fremgår der ikke, hvorfor Miljøstyrelsen og AU-DCE har brug for et halvt års udskydelse.

En anonym vandmiljø-ekspert – anonym, fordi ”de data er en politisk hvepserede” – undrer sig over den lange udskydelse, for AU har med stor sandsynlighed data, der kan ”kvalitetssikres”, og disse tal bliver ikke bedre ved at vente. Eksperten frygter, at fejlanalysen kan bruges af Miljøstyrelsen til at skabe så stor usikkerhed om data, så der ligefrem ikke offentliggøres (kvælstof-) data for 2016, angiveligt med en begrundelse om, at disse data ”ikke kan kvalitetssikres – usikkerheden er for stor”.

Og den anonyme eksperts mistanke om forhaling bekræftes i den redegørelse, som ministeren gav i mandags for Folketingets Miljøudvalg. Her fortæller Esben Lunde Larsen, at ”de væsentligste resultater af overvågningen” i NOVANA 2016-rapporterne offentliggøres i april. Men senere oplyser han så, at AU-DCE ”er ved at undersøge mulighederne for at foretage korrigerende tiltag”, og at korrektions-faktoren for ”total kvælstof” først vil være færdig i december 2018. (SE MINISTERENS REDEGØRELSE´23.OKT.)

Vandmiljøeksperten: ”Ministeren lægger tilsyneladende op til at mørkelægge centrale kvælstofdata i et helt år?! Det er mere politik end saglighed, for netop kvælstof-data hører til blandt ”de væsentligste resultater”, som Landbrugspakkens konsekvenser skal bedømmes på. Begrundelsen er angiveligt, at AU-DCE skal indsamle 2017-data, før de kan lave en ’korrektionsfaktor’. Men det vil efter min vurdering kun ændre marginalt ved den viden, som AU-DCE allerede har i dag til at ’kvalitetssikre’…”

Ministerens redegørelse for udsættelsen kommer efter at FORSKERforum afslørede udsættelsen (10.okt.), hvilket Miljøstyrelsen så bekræftede (13.oktober), hvorefter Alternativets miljøordfører Christian Poll i sidste uge stillede spørgsmål til ministeren om sagen (20.okt).

Poll har bedt ministeren udrede, hvad der er konsekvenserne af fejlanalyserne for NOVANA 2016-rapporteringen. Og så spørger han, om udsættelsen er sket på ministerens foranledning – underforstået om dette er sagligt / fagligt støttet af AUs myndighedsbetjening? (SE POLL-spørgsmål 73)

Og så stillede Poll et spørgsmål, som går direkte ned i problematikken om ”total kvælstof”. Han beder nemlig ministeren frigive de ”afstrømningsnormaliserede data” bag NOVANA 2016, som AU har nægtet FORSKERforum aktindsigt i med henvisning til at disse data ”XX.XXX tons N-udledning” ikke findes.

Poll har fulgt Esben Lundes gøren og laden i Landbrugspakken, fiske-kvotekongerne og havbrugssagen. Han ønsker kvælstof-data udleveret, så Folketingen kan få ”en slags første evaluering på Landbrugspakkens konsekvenser…” (SE POLL-spørgsmål 77)

Historien bag Esben Lundes mørkelægning fremgår af FORSKERforum 309, som udkommer i morgen.