GYLLEGATE.2: Esben Lunde bøjer sig for fakta

Først benægtede han. Så undveg han. Men nu har fakta tvunget ham til at indrømme …

Da ALTINGET og FORSKERforum afslørede, at klorfyl-koncentrationen – og dermed kvælstof-forureningen – er steget 2015-16 efter Landbrugspakken, foregav minister Esben Lunde Larsen total uvidenhed. Han havde ikke fået nogle data fra Miljøstyrelsen, lød bort-forklaringen. På trods af, at FORSKERforum havde fået data fra Styrelsen. Og på trods af, at styrelsen såmænd er ministerens egen…

Ministeren ville ikke interviewes om de alarmerende data, men svarede generelt pr. email. Over for Folketinget er han imidlertid tvunget til at svare på, hvad han bliver spurgt om. Og her har han nu måttet fremlægge data og fakta, som bekræfter ALTINGETs og FORSKERforums data om stærke indikationer på voksende forurening. Nu er det pludselig blevet en tilståelsessag for ministeren: ”Figurerne viser fortsatte stigninger for klorofyl i såvel fjorde og kystnære områder som i de åbne farvande”, lyder hans svar på Maria Reumert Gjerding (Enhedslisten) spørgsmål (SE SVAR 95).

Hun spurgte, om ministeren ville oversende klorofyl-data for 2015 og 2016 til sammenligning. Og ministeren kan ikke gemme sig bag 4-måneders mørkelægningen af NOVANA 2016-rapporten. Klorofyl-data er nemlig ikke påvirket af de såkaldte ”fejlanalyser”. Hans Miljøstyrelsen har derfor fået AUs vandforskere i DCE til at lave et samlenotat på data.

AU-DCE blev dermed tvunget på banen, efter at de har afvist at fremlægge data for FORSKERforum, før NOVANA 2016-rapporten er afleveret. Og deres notat afslører alarmerende data: I fjorde og kystnære vande er klorofyl’en 2015-16 steget med knap 25 pct. (fra 2,75 mg. til 3,6 mg.). Og i de åbne indre farvande er den steget med knap 10 pct. (fra 2,7 mg. til 3,0 mg.). (SE AU-DCEs notat).

Maria Gjerding får derimod intet svar på anden del af sit spørgsmål, nemlig om disse data indikerer en op-/ned-gradering i forhold til miljøklasse om ”god økologisk status”, jf. EU’s vandrammedirektiv?

Ministeren svarer: ”Der vil ikke her og nu blive foretaget en vurdering af, om ændringerne i klorofyl-koncentrationerne medfører en ændring i vandområdernes tilstands-klasser”. Ministeren viger udenom problemet, som handler om, at nedgradering kan medføre en alvorlig sag for Danmark ved EU-domstolen – og at han kan blive kastet ud i GYLLEGATE.2, der kommer til at handle om, at Landbrugspakkens forudsætninger var vildledende.

Gjerding vil ikke finde sig i ministerens ansvars-forflygtigelse. Hun har stillet et opfølgende spørgsmål om, hvordan ministeren / Danmark ”kan undlade at foretage en vurdering af, om ændringerne i klorofyl-koncentrationerne medfører en ændring i vandområdernes tilstands-klasser”? (SE SPØRGSMÅL 184)