Gyllegate.2: AU-forskere alibi for Esben Lundes kvælstof-politik

Kvælstofudledningen er steget de sidste tre år, og det skyldes med stor sandsynlighed landbrugets øgede gødning af jorden. Den voksende udledning og forurening forlænger miljøminister Esben Lunde Larsens Gyllegate-problemer, for stigningen modsiger Landbrugspakkens kontroversielle forudsætninger ved at være ti pct. (6.000 tons) over pakkens tal. Samtidig er stigningen i stærk modstrid med EU-direktivers vandmål-normer.

Men problemet med de tre års stigning 2013-15 løser Esben Lunde (V) ved at erklære, at han vil afvente om der er signifikans i 5-årige målinger 2015-20. Og den fremgangsmåde legitimeres med udtrykkelig henvisning til AUs myndighedsrådgivning.

Bagved ligger rapporten NOVANA-2015 – udarbejdet af AUs ’sektorforskere’ i DCE. Den afslørede stigningen. Men rapportens tekst afdramatiserede ved at anføre tallet, uden fortælle og diskutere, at nu var tallet altså steget tre år i træk. Der var heller ingen referencer til, at stigningen strider mod Landbrugspakkens gennemsnitsnormer og EU-direktiver.

AU-vandforskerne anvendte også en særpræget matematik: 2015′ udledningstal var 61.600 tons N, men det nedrundede forskerne til 61.000 tons i stedet for at oprunde til 62.000 tons. Denne nedskrivning var en afdramatisering, for NOVANA-konklusionen kom dermed til at lyde sådan: ”Såfremt der tages højde for forskellene i bl.a. nedbør har udledningen af kvælstof de senere ligget på 55-61.000 tons N”. (FORSKERforum har bedt om aktindsigt på AU-DCE i, hvorfor man skrev 61.000 i stedet for 62.000 tons N …)

Men nu udnytter Esben Lunde så AUs afdramatisering politisk, så han kan undvige at tage stilling til om de tre års stigning skal tages alvorligt og om stigningen underminerer Landbrugspakkens forudsætninger, som Naturfredningsforeningen påstår. Det sker i Folketingssvar til Maria Gjerding (Enhedslisten).

Esben Lunde henviser tonløst til AU-rapportens konklusion om de 55.-61.000 tons, men han vil ikke anerkende, at der skulle være problemer i de tre års løbende stigning. Undvigemanøvre er at citere AU-chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, som offentligt har afdramatiseret stigningen: ”Der er ikke noget i statistikkerne eller andre målinger i NOVANA-programmet, der tyder på, at der er sket en øget udvaskning fra landbruget” (ALTINGET). (SVAR 428).

Ministeren har i et tidligere samråd henvist til samme afdramatisering (SE FOfo-nyhed 7.febr.).

Ministeren udnytter også AUs afdramatisering i et andet svar. Med henvisning til NOVANA-rapporten kalder Esben Lunde 2015-tallet for ”et øjebliksbillede, hvorfor det ikke er meningsfuldt at se isoleret på et års udledning”. Og så henviser han til, at AU-eksperterne har anbefalet til femårige måle-perioder, før stigninger kan siges at være signifikante. Og ministeren vil ikke have 2013-17 -tal, men 2015-20 -tal, er ministerens signal … (SE SVAR 429).

Vandmiljø-eksperter og Naturfredningsforeningen tolker ministerens negligering af den stigende kvælstofudledning som et forsøg på at tale udenom Landbrugspakkens brudte forudsætninger. Men det er en stakket frist. For når NOVANA-2016 tallene bliver offentliggjort i december vil det være en sensation, hvis tallene ikke viser en større stigning – for 2016 var det første år, hvor Landbrugspakken gav bønderne ret til at sprede mere.

Esben Lunde kan dog se frem til en ny stegning i Folketinget Miljøudvalg. Maria Gjerding kræver forklaring på, om realstigningen er større end Landbrugspakkens forudsætninger og om det får konsekvenser? Selv om samrådet blev indkaldt 26. januar er der endnu ikke – en måned efter – sat dato på, hvornår samrådet foregår. Esben Lunde er en travl mand… (samrådsspørgsmål AL).