Godt nyt for ‘sektorforskningen’: Udlicitering udsat

I slutningen af juni 2017 bekendtgjorde miljøminister Esben Lunde Larsen, at han udliciterer (“konkurrenceudsætter”) ministeriets bevilling til myndighedsbetjening. Det blev ikke begrundet med faglig utilfredshed med de hidtidige hovedaktører (AU, DTU og GEUS o.a.). Begrundelsen var ideologisk-økonomisk: Udlicitering skaber konkurrencen og kvalitet.

Første etape omfattede bl.a. veterinærområdet (som KU / Serum-institutet vandt fra DTU). Næste del skulle ramme naturområdet, herunder skov samt luft og emissioner. Men i slutningen af september meddelte ministeriet pludselig, at ”planlægnings-varslet” er forlænget med et år (så de nuværende opgaver først er opsagt pr. 1.jan 2022).  Og de følgende etaper 2-4 med bl.a. jord, vand og hav forlænges tilsvarende med et år, så AU, DTU og GEUS får et pusterum før ‘deres områder’ sættes i åbent udbud… (SE MINISTERIETS NYHED 21 sept.).

Miljøministeriets begrundelse for udsættelsen lyder: ”Udarbejdelsen af den overordnede plan for den resterende konkurrenceudsættelse (runde 2, 3 og 4) forlænges tilsvarende for at give tid til en grundig afdækning af mulige gevinster og risici, så de værdifulde forskningsmiljøer i Danmark ikke bringes i fare ved en konkurrenceudsættelse”.

Men den kryptiske formulering ”mulige gevinster og risici” udløser spekulationer på, om det er signal til hel eller delvis tilbagetrækning af udliciteringen. Det er ingen hemmelighed, at Esben Lunde tvang en forhastet udlicitering igennem som en ideologisk markering. Han imødekom landbrugslobbyen forbitrelse over, at AU-forskerne ikke deltog i minister Eva Kjer Hansens manipulation med forudsætningerne bag Landbrugspakken, der som bekendt udløste Gyllegate og ministerens fyring. Og der kunne også være en anden gevinst, nemlig at udliciterings-truslen virker disciplinerende på forskerne, for kontrakterne med AU og DTU skal jo genforhandles.

Efterfølgende kan det være gået op for ministeriets embedsmænd, at udliciteringen var forhastet – og måske har embedsmændene tilmed fortalt den nye minister Jakob Ellemann-Jensen, at udliciteringen ikke er så fagligt hensigtsmæssig og ressurce-rationel. Så derfor bør man tage sig en tænkepause.

Erkendelsen kan være resultat af den ”markedsafklaring”, som konsulentfirmaet DeLoitte har afleveret til ministeriet. Her skulle uni’erne AU og DTU med myndighedsbetjening angive deres ”styrkepositioner og områder, hvor de ønsker at byde ind”. Men Miljøstyrelsen har nægtet FORSKERforum aktindsigt i ”markedsanalysen” med henvisning til det offentliges økonomiske interesser (”Miljøministeriets forhandlingsmuligheder”). FORSKERforum har klaget over afslaget med henvisning til, at det er usagligt begrundet.

Det forhastede eller uhensigtsmæssige kan også være en erfaring i den evaluering af udliciteringen, som ministeriets embedsmænd netop nu er i gang med at lave, og som skal danne baggrund for en masterplan over, hvilke miljøområder der skal udbydes i de næste etaper 2-4. Ministeriet oplyser, at evalueringen kommer som planlagt i november, men udsættelsen betyder, at masterplanen / køreplanen først kommer engang i 2019 ….  (SE MINISTERIETS KØREPLAN HER).