Fyring er advarsel til klimaforskere

”Jeg tror ikke på den. Jeg tror ikke på den”, sagde præsident Donald Trump til sine egne klimaeksperters alarmerende rapport om miljøets tilstand og konsekvenserne for USA i fremtiden (SE GUARDIAN).

Den danske klima-minister Lars Christian Lilleholt (V) afviser på samme måde sine rådgivere i Klimarådet. Han kalder deres rapport for “volapyk” og fejlslutninger: ”Jeg deler ikke Klimarådets opfattelse af, at der ikke er tempo i de tiltag, der gøres. Regeringen opfylder fuldt ud de mål, vi har forpligtet os til i 2020 og med tiltag der ligger fra 2030, så når vi også de massive reduktionsmål, vi skal nå der” (SE PRESSEMEDDELELSE).

Ministeren afviser Klimarådets kritik af regeringens klimapolitiske udspil. Rådets rapport konstaterede, at regeringens initiativer til at gøre Danmark CO2-neutralt er alt for passive. Rådets formand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, kaldte det “stærkt problematisk”, at efter 2020 falder tempoet i de politisk initierede klimaforbedringer til en fjerdedel af det nuværende tempo i CO2-reduktion.

Få dage efter kritikken har klimaministeren så skaffet sig af med Birch Sørensen i noget, der ligner en fyring (SE PRESSEMEDDELELSE). Ministeren har udnævnt en ny formand for det uafhængige Klimarådet, men afviser, at det er en fyring med henvisning til, at der skal nyt blod i formandsskabet. Folketingets opposition spørger, om det er en politisk motiveret fyring? (SE DR-NYHED)

I en kortfattet kommentar bekræfter Peter Birch Sørensen indirekte, at han blev fyret: ”Jeg tilkendegav, at jeg gerne ville fortsætte som formand, hvis man ønskede det, men ministeren valgte at udpege en ny formand, hvad han naturligvis er i sin gode ret til” (pr. email til BØRSEN).

Fyringen er ikke fagligt begrundet. Økonomiprofessoren har nemlig de senere år – efter at have været formand for de økonomiske vismænd – udviklet ekspert-kompetencer på klimaområdet. Han forsker i grøn økonomi, dvs. miljø-, ressource- og klimaøkonomi, herunder bl.a. cirkulær økonomi, optimal klimapolitik i en lille åben økonomi, optimal omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi (jf. Birch Sørensens cv).

Afløseren er eks-forskningsdekan på CBC Peter Møllgaard. Han er nu dekan på Maastricht University School of Business and Economics. Ifølge Møllgaards cv har han ingen særlige klimakompetencer.

Udnævnelsen kan tolkes som en politisk markering af, at klimarådet i højere grad skal arbejde efter en økonomisk klima-kalkule end en klima-politisk, for Peter Møllgaards tilgang til området er energipolitisk. Han var medlem af regeringens Energikommission. Energikommissionen anbefalede i april et paradigmeskifte for den danske energipolitik, hvor der lægges vægt på et internationalt perspektiv, øget elektrificering og udvikling af effektive markedsbaserede løsninger (SE ENERGIKOMMISSIONEN).

Udskiftningen af Birch Sørensen kan også tolkes som Regeringens advarsel til alle kritiske klimaforskere om at holde sig på det rette politiske spor: ”Det er yderst problematisk, at man ikke genudpeger en fagligt yderst kompetent person. FN fyrer jo heller ikke FNs klimapanel, fordi man ikke kan lide deres rapporter…”, siger eks-miljøminister Ida Auken (Rad.). ”Udskiftningen giver også et yderst uheldigt signal til uafhængige forskere, for det kan koste dyrt at udtale sig efter bedste faglige overbevisning. I den forstand er udskiftningen en advarsel til kritiske klimaforskere om nøje at veje deres ord i forhold til de politiske dagsordener…”