Fremdriftsreform gav mere frafald 2013-17

Universitetsreform kan give bureaukrati og frafald, lød advarslen fra uni’er og studerende i 2013, da flertallet i Folketinget – med ministrene Sofie Carsten Nielsen og Morten Østergaard (RV) i spidsen – søsatte den såkaldte ”studiefremdrifts-reform”. Det viste høringssvar til lovgivningen om reformen. Fra Aarhus Universitet lød det for eksempel, at en kort indkøringsperiode vil virke negativt – ”vil påvirke de studerendes opfattelse af uddannelsernes kvalitet negativt og kan medføre et øget frafald” (SE POLITIKEN 2013).

I august i år triumferede Uddannelsesministeriet så med data på, at reformen har nedbragt studietiderne med gennemsnitligt seks en halv måned.

Men nu viser der sig en bagside: Omkostningen har været større frafald. Det afslører et internt notat fra ministeriet, som INFORMATION har fået fat i. Studerende er faldet fra, og det er netop, hvad der pynter i statistikken som lavere (gennemsnitlige) studietider. Skeptikerne havde tilsyneladende ret. Frafald på uni’erne er nemlig steget siden fremdriftsreform – fra 29 pct. (2014) til 35 pct. (2017). Men også uddannelsesloftet – hvor de studerende ikke må springe fra en færdiggjort uddannelse til en anden – kan spille ind.

Frafaldet på DTU var for eksempel sidste år oppe på 37 procent – det højeste, DTU nogensinde har registreret. DTU-rektor Anders Bjarklev kæder frafaldet sammen med de politiske stramninger. Han mener, at politikerne skal droppe fremdriftsreform og uddannelsesloft: ”Reformerne er medvirkende årsag til det alt for høje frafald” (SE INFORMATION d.d.)

Evalueringsinstituttet har netop offentliggjort en vidensopsamling om forskning i indsatser til at mindske frafald. I Danmark falder ca. 30 % af de studerende fra, typisk i starten. Uni’erne har sat særlige initiativer i værk for at forebygge dette frafald. EVAs litteraturoversigt redegør for, om disse særlige initiativer – indsatser og tilbud – til at fastholde de studerende på uddannelsen virker. Evalueringsinstituttet EVA har ikke undersøgt, om der er sammenhæng mellem frafald og politiske tiltag som fremdriftsreform og uddannelsesloft. Rapporten har således ingen sammenkædning af frafald og reformerne (SE EVA-analyse)