Fremdrifts-justering: Ministeren trækker den …

”Ministeren kryber udenom. Han henviser til letkøbte begreber om ‘ frihed’ for den ene og den anden. Samtidig siger han, at det er uacceptabelt, at studerende ’blanker’ den – tilmelder sig eksamen, men bliver væk. Men det var ikke hvad jeg spurgte om”, udbrød Pernille Schnoor (S) midt under tirsdags åbne samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg om den kontroversielle fremdriftsreform.

Hun havde spurgt, hvad minister Esben Lunde Larsen agter at gøre ved et af de mest kritiserede elementer i reformen, den automatiske eksamenstilmelding, som resulterer i byrokrati og spild, når den studerende bare udebliver? Men det problem tvistede ministeren til et spørgsmål om studerendes manglende ansvarlighed og moral:  ”Det er uacceptabelt og der er noget galt i systemet, hvis det bliver en norm for nogle studerende ’at blanke’ en eksamen. Det skal være det helt naturlige at afslutte sin undervisning med at gå til eksamen, og det er i dag ikke alle studerende, som har det ’mindset’ …”, sagde Esben Lunde Larsen.

For senere at signalere – og det var dårligt nyt for uni-ledelser, der ønsker snarlig justering – at han er afventende, for tvangstilmelding kunne jo være en udmærket mekanisme til at tvinge de studerende til eksamensbordet: ”Det kan jo være, at en ændring af praksis omkring eksamenstilmelding faktisk medfører en bedre eksamenspraksis hos de studerende …”

Ellers var samrådet henholdende. Når ministeren blev spurgt til hans konkrete ændrings-forslag, lød svaret, at der pt. forhandles bag lukkede døre med forligspartierne bag reformen (alle partier undtaget Enhedslisten). Og da reformens elementer jo først er fuldt implementeret i sommeren 2016, er det også for tidligt at gøre noget ved fx eksamenstilmeldingen:  ”Det er et af elementer i de drøftelser, vi skal have om fremdriftsreformen”, var ministerens omkvæd.

Det fremgik af samrådet, at oppositonspartierne S og SF fortsat er forligsparter bag reformen, men at de ønsker ”uhensigtsmæssigt bøvl” fjernet.

Uni-ledelsernes ønske om større fleksibilitet i forvaltningen af reformen blev afvist, hvis det indebærer merudgifter, markerede ministeren: ”Justeringer skal foregå inden for den aftalte ramme. Forligspartierne har givet hinanden håndslag på en studie-effektivisering og et sparemål på 2 mia. i 2020”.  

Som et kuriøst indslag leverede ministerens en alvorlig men også selvironisk reklame for sin ph.d.-afhandling om Grundtvigs ”frihedsbegreb”, som tilsyneladende harmonerer med Venstres. At Esben Lunde også mestrer det selvhøjtidelige viste sig, da han adskillige gange ikke omtalte sig selv som ”jeg” (i 1.person), men derimod som ”Ministeren” (i Majestætis Singularis), fx ”Da har Ministeren sagt, at det kommer til at foregå ved forhandlingsbordet …”. (SE ÅBENT SAMRÅD).