FORSKERforum indstillede Berlingske til Cavling

BERLINGSKE fik i dag Cavlingprisen for afsløringen af ”Gyllegate”. BERLINGSKE-journalisterne var indstillet af BERLINGSKE-kolleger og af FORSKERforum. Her kan du læse FORSKERforums indstilling:

“Det vil være meget uretfærdigt, hvis ikke Berlingske-journalisterne Lars Nørgaard Pedersen, Chris Kjær Jessen og Michael Lund får Cavling-prisen for i en enestående velresearchet artikelserie i foråret 2016 at afdække Kvælstofsagen eller ”Gyllegate”. En månedlang artikelserie afslørede stykvist V-regeringens manipulationer med miljødata i en lov af stor samfundsmæssig betydning.

Artikelserien: Lørdag d. 13. februar 2017 offentliggjorde Berlingske en artikel om, at flere forskere afviste data relateret til loven om Landbrugspakken. Artiklen skulle vise sig at bygge på en månedlang research, som udløste en række artikler, der afslørede hvordan miljøminister Eva Kjer Hansen og hendes embedsmænd havde manipuleret dels lovprocessen og dels lovforslagets miljødata (22. dec. 2015).

Ved hjælp af de udvidede offentlighedsregler i miljøsager og miljøregnestykker kunne journalisterne afsløre en række eksempler på, at Landbrugspakken var manipuleret, så den fremstod som mere miljøvenlig og grøn, end fakta kunne bære.

Nærlæsning af mailkorrespondance afslørede tilmed, at embedsmænd allerede i november 2015 havde forsøgt at presse Aarhus Universitets ’sektorforskere’ til at fremlægge prognoser, som kunne afdramatisere konsekvenserne af mere kvælstof (fx ved at manipulere med base-line: miljøpåvirkning, som ikke har noget med landbrugspakken at gøre m.m.).

Politisk gav det Konservative (Rasmus Jarlov) og Enhedslisten (Maria Gjerding) skyts til at fokusere på den kreative bogføring. Politisk kulminerede sagen ved en høring, hvor syv forskere erklærede, at de ikke kunne genkende Miljøministerens regnestykker. Herefter måtte minister Eva Kjer Hansen gå af (27. februar) – mens folketingsflertallet i øvrigt vedtog L68 med de røde tal!

Senere har Berlingske så afsløret yderligere manipulationer i lovfremstillingen, især fortielse af problemer i forhold til forskellige EU-direktiver (især vandrammedirektivet). Der blev også sat fokus på embedsmandsrollen i nogle artikler, der eksponerede, hvordan top-embedsmænd aktivt havde deltaget i manipulationerne.

Journalistisk var metoden 1) kritisk og systematisk analyse af lovens enorme baggrundsmateriale (aktindsigt, lovforslag, besvarelser af folketingsspørgsmål m.m.), 2) databearbejdning, 3) informerede og kritiske spørgsmål til miljøforskere og 4) (anonyme) kilder, som havde tillid til journalisterne

FORSKERforum – som konkurrerede med Berlingske på stoffet – var konstant bagude på deres grundig research. Ingen andre medier kunne konkurrere med Berlingske-journalisterne, som var startet research lang tid før alle andre – og derfor fik historien for sig selv.

Det var en enestående journalistisk præstation og prioritering. Berlingskes chefredaktion skal derfor også krediteres, for den slags kritiske og dybdeborende journalistik kræver ressourcer og tålmodighed. Samtidig skal det ikke underdrives, at journalistikken foregik op ad bakke, imod en regerings og et folketingsflertals forhåndsaftale om at gennemføre lovgivningen om Landbrugspakken. (Konservative protesterede først efter Berlingskes afsløringer).”

INDSTILLER: Red.leder Jørgen Øllgaard, FORSKERforum