Folketingsvalg: Sofie slap af krogen …

Udskrivelse af folketingsvalget betyder med stor sikkerhed, at universitetssektoren siger farvel for evigt til uni-minister Sofie Carsten Nielsen, fordi hun enten forfremmes til en ministerpost med højere status (hvis rød blok vinder) eller erstattes af en borgerlig minister (hvis blå blok vinder). Og afskeden kommer formentlig meget tilpas for Sofie Carsten Nielsen, for hun fik et anstrengt forhold til sektoren efter lancering af upopulære fremdrifts- og dimensionerings-reformer.

Men valget betyder, at Folketingets arbejde er suspenderet. For uni-ministeren betyder det, at  hun slipper for at besvare Venstres Esben Lundes spørgsmål i et samråd om fremdriftsreformen,  for samrådet er aflyst. Og hun slipper for at besvare 16 ubesvarede folketingsspørgsmål, som så må besvares af den næste minister. 

Den afgående minister slipper bl.a. for at oplyse om den mystiske sag om konsulentfirmaet Deloittes taxameteranalyse, som foreløbig er forsinket – uden begrundelse – i mere end fire måneder?  Anette Vilhelmsen (SF) havde stillet tre nærgående spørgsmål om den sag: Hvorfor har konsulentfirmaet ikke overholdt kontraktfristen i januar og skyldes forsinkelsen ”at en følgegruppe eller ministeriets embedsmænd har stillet nye / yderligere / uddybende krav til konsulentfirmaets analyse?”. Vil forsinkelsen udløse en ekstraregning fra Deloitte og på hvor meget? Og hvornår rapporten forventes færdiggjort og offentliggjort? (Se spørgsmål 234-235-236)

Nu kommer der ikke noget svar og mystikken bare vokser. Fire måneder er en usædvanlig stor overskridelse, som kunne indikere, at Ministeren og ministeriets embedsmænd har problemer med Deloittes analyser, som derfor er blevet forhalet eller tilbageholdt. Det penible for ministeren er nemlig, at taxameter-problematikken rejser forudsigelige og svære dilemmaer, fordi analysen vil fortælle, at hum’/samf’ er de mest nødlidende hvad angår takststørrelse, men skal det kompenseres i et nulsumsspil, skal der skæres i taxametrene til ingeniørerne. Og det er hverken Radikal, Socialdemokratisk eller Venstres politik at tage fra de tekniske fag – så der lander en stinker på den nye ministers bord efter sommerferien.