FL-2018: 2 pct.’s grønthøster er langsom afmagring

Regeringen opfatter tilsyneladende uni-sektoren som ”kornfed” med eks-minister Esben Lunde Larsens ord (2015). Selv om ministre udtaler, at uddannelse er vejen frem for Danmark i den globale konkurrence, så mener regeringen godt, at sektoren kan ”effektiviseres”.

Nogle vil kalde det paradoksalt, at uddannelse skal betale for skattelettelser. Men konsekvensen er en afmagring, når det fremgår af FINANSLOVSFORSLAG-2018 – som er offentliggjort kl. 10 – at regeringen fortsætter sin 2 pct.s grønthøster på uddannelsesbevillinger i form af et ”generelt omprioriteringsbidrag” (SE FINANSLOVSFORSLAG §19 UDDANNELSE).

Det ser udramatisk ud for et enkelt år, men det er drastisk, når det forløber som udsultning over en årrække. Det fremgår illustrativt af finanslovsforslaget (s.59), at bevillingerne pr. studerende er faldet siden 2012, og det vil fortsætte. Tilskud pr. årsstuderende er gået fra 75.800 kr. (2012), over 71.100 (2016), for at falde til 68.900 (fl-2018).

Men udsultningen er ikke slut, for lovforslaget varsler tilsyneladende en forlængelse af omprioriteringsbidraget, der oprindelig skulle gælde 2016-2020, men nu også omfatter 2021 (s.53). Og i 2021 vil tilskuddet pr. studerende være faldet til 64,900 kr. (Over ti-års perioden 2012-21 vil der således være skåret 8,5 pct. af uni’ernes uddannelsesbevillinger).

Nedskæringen smitter af på taksterne, som groft sagt ikke er opreguleret fra 2016, selv om flere konsulentrapporter har påvist, at især hum’/samf’s  taksametre er en underfinansierede.

Af FL-forslaget falder det umiddelbart i øjnene, at mens de fleste uni’er budgetterer med uændrede optagelsesskøn 2018-21, så budgetterer DTU med vækst. Københavns Universitet opererer derimod med fald – næste år optages 200 færre kandidatstuderende. Forklaringen er dimensioneringen og KUs strammere optagekrav (minimumskarakter 6). Og altsammen dækker det over drastiske nedskæringer på humaniora, som over de næste 4-5 år kan se frem at blive skåret ned til tre-fjerdedele af, hvad det er i dag… (SE KU-OPTAG s.65).