Finanslovs-mystik: Tørnæs parkerer i udvalg

Forskning hører ikke til regeringens særlige satsningsområder, som skal skaffe vækst og velfærd og være en dynamisk igangsætter i samfundsøkonomien. Det fremgår indirekte af pixi-udgaven af  Regeringens finanslovsforslag, som blev offentliggjort i formiddag. Her står ”forskning” anført helt tonløst på sidste års niveau: ”Regeringen fastholder et højt ambitionsniveau for forskningen. Det samlede offentlige forskningsbudget i 2017 vil udgøre 21,5 mia. svarende til 1,03 pct. af BNP” (s.8/22).

Uni-minister Ulla Tørnæs pressemeddelelse kl. 11.14 starter med samme tonløse meddelelse (SE TØRNÆS’).  Men det fremgår så også, at Regeringen opruster på den strategiske og erhvervsrettede forskning, for i forhold til sidste års store beskæring af de frie forskningsråd og af Innovationsfonden, så er det især Innovationsfonden som kompenseres (med 226 mio. fra forskningsreserven), mens de frie får et mindre beløb (93 mio.).

Af pressemeddelelsen fremgår et par udsættelser og fortielser, som vidner om handlingslammelse hos Tørnæs, måske fordi hendes beslutningsrum er styret af Finansministeriet.  Hun parkerer nemlig nogle store beslutninger i et udvalg, og det kan give hende en time-out:

Dels har ministeren gang i flere initiativer til opstrammet statsstyring. Det sker i lukkede embedsmandsgrupper – herunder topembedsmænd fra Finansministeriet – som skal komme med forslag til hhv. ny bevillingsmodel (taxameter-systemet) og hhv. styringskæden mellem politikerne og institutionerne (’styringseftersynet’).

Men dette arbejde skal nu videreføres i et udvalgsarbejde om ”bedre universitetsuddannelser”, hvis formål angiveligt skal være at “styrke kvalitet og match, og at flere får beskæftigelse i den private sektor”.  Parkeringen i udvalg kan skyldes, at de nedsatte embedsmandsgrupper ikke har kunnet finde en ny bevillingsmodel, som tilfredsstiller Finansministeriet. Og onde tunger vil indvende, at det nye udvalgs kommisorium vil ligne det, som Kvalitetsudvalgets (2014) arbejdede ud fra. Det fremgår dog ikke, om det nye udvalg kun skal bestå af økonomer og om Jørgen Søndergaard skal være formand …

Samtidig spørger uni’erne, hvad der blev af Ulla Tørnæs’ løfte om erhvervskandidat-uddannelser. Herom står der ikke et ord i årets finanslov på trods af, at ministeren på sit eget Uddannelsestopmøde i april såmænd lovede, at det skulle søsættes. Hun fortalte især om et spændende forslag om erhvervskandidat på deltid”Både universiteterne og erhvervslivet har efterspurgt mere fleksible kandidatforløb. Forløb, hvor en studerende har mulighed for at tage en kandidatuddannelse på deltid samtidig med, at man har et arbejde”. (SE MINISTERENS TALE HER). Og erhvervskandidaterne vil ”snart være muligt”, udtalte ministeren til Venstrepressen, som brugte en helsides til at fortælle om sagen (29.april JydskeVestkysten).

Men “snart” er altså nu parkeret i et udvalgsarbejde – måske fordi Finansministeriet har bremset forslaget, fordi det vil udløse merudgifter i en tid, hvor det er skattelettelser, som er på dagsordenen…

Minister Ulla Tørnæs holder pressemøde kl. 16.15