Esben Lunde ændrer forklaring

DAG 2. Som uni-minister pisker Esben Lunde Larsen de studerende med studiefremdrift-moral af hensyn til Danmarks økonomi, vækst og velfærd. Og på papiret fremstår han selv som perfekt rollemodel, fantomstudenten, der sprængte alle rammer for studiefremdrift: Bachelor efter bare halvandet års studier ved KU (feb. 2006 – juli 2007). Og kandidatgraden nappede han derefter på et halvt år (feb. 2008). Vel at mærke sideløbende med, at han var ansat i Venstres folketingssekretariat (som sekretær for uddannelsesordfører Hanne Severinsen) og mens Helge Sander var videnskabsminister.

Men disse formelle CV-data dækker over en lidt anden realitet, for før sin indskrivning på KU havde han såmænd fem års studier (2001-06) på Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) med forlagt undervisning til Bibelinstituttet i København – måtte han i forgårs “faktuelt” forklare om sit reelle studieforløb (iflg. hans spindoktor som både FORSKERforum og Ekstra Bladet har på bånd).

Men Esben Lunde har problemer med det faktuelle, for i går løb han fra sin første forklaring. Nu  lyder fortællingen, at hans “uddannelse er foregået ved forskellige institutioner”, herunder ved “frivillige kurser” hos det Bibelinstituttet, som han dagen før “faktuelt” havde nægtet at have fået undervisning af (“Det har ministeren ingen kommentarer til, da han ikke har studeret ved Bibelinstituttet”). Og så fremlægger han nu også et papir på, at han har taget enkelte kurser på KU 2002-05 som “udenlandsk gæstestuderende”.

Uanset om han har fået sine bachelor-lignende meritter fra den norsk akkrediterede Misjonshøgskolen (første forklaring) eller “ved forskellige institutioner” (anden forklaring), så trænger det næste spørgsmål sig på: HVORDAN har fantomstudenten Esben Lunde fået sine brogede meritter godkendt på KU-teologi, hhv. til ba-graden og siden til kandidaten?  Systemet er formelt sådan, at ingen studerende får merit-godkendelser uden at deres papirer stammer fra et akkrediteret uddannelsessted – og ansøgeres meritter vurderes individuelt, har KU-teologis nuværende dekan Kirsten Busch Nielsen tidligere forklaret (UNIVERSITETSAVISEN 2009).

FORSKERforum anmodede i sidste uge KU-teologi om aktindsigt i Esben Lundes eksamensprotokol. Det blev afvist med henvisning til, at det hører til ”en enkeltpersons private forhold”. Men da Esben Lunde Larsen har afgivet modsætningsfyldte og ændrede forklaringer i sagen, kan realiteterne kun afklares ved indsigt i teologi-studienævnets godkendelser, Derfor har FORSKERforum klaget over afslaget med henvisning til en særlig paragraf i offentlighedsloven, der handler  om ”pressens mulighed for at belyse spørgsmål, som har almen interesse” (§14).

Svaret bliver næste akt i det, der tegner til at blive en underholdende føljeton, som handler om, at Danmark har en uddannelsesminister, der lyver om sin egen uddannelse…