Esben og blå blok vil ikke prioritere

Blå bloks ordførere kritiserer KUs ledelse for at ville lukke småfag, men de vil ikke hjælpe med at prioritere,
hvilke fag der mindst kan undværes. ENQUETE

KU skal sløjfe 530 stillinger, hvoraf 209 får en fyreseddel på tirsdag. Forud varslede KU-humanioras dekan, at ud af 24 småfag skal der skæres på 13 små kultur- og sprogfag som eskimologi, hebraisk, græsk og indisk. Begrundelsen er den rå økonomiske begrundelse, at de – trods ekstra småfagstilskud – ikke er rentable.

Men uni-minister Esben Lunde Larsen samt ordførerne i de blå partier i Folketinget meldte samlet ud i BERLINGSKEs kronik, at problemet ikke er Regeringens besparelser – det er derimod KU-ledelsens ansvar at prioritere KUs samlede økonomi, så de vigtigste småfag overlever.

KUs ledelse må prioritere anderledes: ”… der er mange håndtag at dreje på, og det er fortsat universiteternes opgave og ansvar at udbyde de uddannelser, som samfundet har brug for” inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Enquete: Hjælp KU med at prioritere?

Politikerne er enige om, at der skal laves en sprogstrategi, så der sker en prioritering af vigtighed og nytte. Men politikerne angav ikke, hvilke kriterier, der så skal prioritere ressourcerne – ud over en almen erklæring om, at det er ”afgørende, at vi i Danmark opretholder de fag og sprogkompetencer og den sprogviden, som kan bidrage til at skabe vækst, velfærd og kulturel forståelse – også i fremtiden”.

FORSKERforum tog politikerne på ordet, og spurgte, Hvilke 7 ud af de 13 uddannelser, de nødigst undvære ud fra de to parametre, som de selv har opstillet, nemlig

  • 1. nytten – hensynet til fagets betydning for dansk vækst og velfærd og
  • 2. kulturbetydningen – hensynet til fagets betydning for dannelsen og den kulturelle forståelse.

FORSKERforum bad politikerne i blå blok om at sætte 7 krydser ud for de 7 fag, som de prioriterer højst på de to parametre.

Blå bloks ordførere: Det er KUs problem…

Hverken ministeren eller blå bloks ordfører ville dog hjælpe KU med prioriteringen:

Minister Esben Lunde Larsen: ”Tak for din mail. Ministeren takker nej til at deltage (Pressesekretær KMH)”.

Mai Mercado (K): ”Mit svar er ganske kort. Det er ikke op til mig at vurdere om der skal lukkes fag på KU. Jeg har tidligere udtalt, at jeg ikke bifalder en lukning af klassisk græsk, og det står jeg naturligvis ved.

Henrik Dahl (LA): ”Da universiteterne har et meget udstrakt ”hjemmestyre” (armslængdeprincip) ville det være grundforkert, om jeg blandede mig i deres dispositioner”.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): ”Det er helt rigtigt, at vi har peget på, at der skal være et helhedssyn ved vurdering af fag, så også den kulturelle værdi indtænkes. Det er bla derfor vi ønsker at udarbejde en sprogstrategi. I første omgang handler det om at bede universiteterne om sammen at tænke på helheden – både kulturelt og økonomisk. I sidste ende kan det naturligvis ende med, at vi politisk er nødt til at dikterer, hvad der skal / skal ikke lukkes. Men det håber jeg ikke vi bliver nødt til. Derfor vil jeg naturligvis heller ikke peget konkret på noget nu”.

lah