Esben Lundes skideballe – på alternative fakta?

Miljøminister Esben Lunde Larsen var i sidste uge i samråd i Folketingets Miljøudvalg. Her gik han pludselig bananas i noget, som udvalgets formand bagefter kaldte for ”en ministeriel skideballe” til oppositionen. Esben Lunde mener, at der sker en mistænkeliggørelse af Landbrugspakken, og at der er overdrevent kritisk fokus på kvælstof-tal. Han mener ikke, det skal tages særlig alvorligt, at kvælstof-udledning er stigende for tredje år i træk, som baggrundsdata fra AUs NOVANA-rapport dokumenterede:

 ”Vi behøver ikke gå mange uger tilbage, hvor der var stor forargelse i oppositionen, der havde meget travlt med at udtale sig om nogle kvælstoftal fra en rapport, der var blevet lækket inden en endelig rapport kom på gaden, og hvor det viste sig, at den forargelse som var til stede om kvælstoftal, som skulle skyldtes regeringens Landbrugspakke, jo var tal fra før Landbrugspakken.

 Så det er bare for at sige, at hvis man i stedet for bare at skyde på hinanden, så kunne vi have en mere oplyst debat, der faktisk gavner vores fødevare og landbrugspolitik. For jeg behøver jo ikke minde nogen her om, at nogle kvælstoftal i øvrigt – som en udmærket forsker, da den endelige rapport var kommet var ude og fortælle – intet havde med regeringens Landbrugspakke at gøre, men sådan set kom fra den tidligere regerings miljøpolitik.

 Det er bare for at sige: Der er ingen, der har gavn af den polemik, så skulle vi ikke lade være med det. Det tjener ingenting, kun at folk rundt omkring tænker: Hvad er det for en børnehave, og er det godt for vores erhverv og for landbrugs- og miljøpolitikken? Nej, det er det ikke…” (Esben Lunde i samråd 1. febr. om CBS’ landbrugsrapport). (SE kl. 14.52.00 fra Folketings-TV)

FORSKERforum har udsat Esben Lundes skideballe for FAKTA- og BAGGRUNDS TJEK og fundet tre faktuelle fejl. Som i bedste fald er udtryk for ideologiske manipulationer. I værste fald spiller ministeren med ‘alternative fakta’:

 1. Rapporten var IKKE blevet lækket. (FAKTA: Naturfredningsforeningen havde såmænd fået regulær aktindsigt i rapporten hos ministerens egen styrelse (Svana), så der var ikke tale om en ulovlig læk. BAGGRUND: Når ministeren imidlertid mistænkeliggjorde nogle ved at tale om ’læk’, svarer det helt til konspirationsteorier hos landbrugslobbyen i Bæredygtigt Landbrug / Landbrug og Fødevarer. De mener, at data blev lækket i utide i starten af januar af kritiske embedsmænd eller AU-forskere..).

2. I den offentlige omtale af stigende kvælstoftal beskyldte oppositionen IKKE Landbrugspakken for at være skyld i merudledning 2015. (FAKTA: Landbrugspakken blev besluttet i 2016 og har derfor ikke haft bagudrettet betydning på 2015. Oppositionen har da heller ikke beskyldt Landbrugspakken for at være årsag til merudledningen 2015. BAGGRUND: Esben Lunde lavede “en stråmand” – tillagde nogle noget, som ikke er korrekt).

3.  ”Den udmærkede forsker” udtalte sig IKKE om Landbrugspakkens påvirkning af 2015-udledningstal. (FAKTA: AU-DCEs chefkonsulent Poul Nordemann havde i ALTINGET kommenteret 2015-tallene “som ”en meget lille stigning fra år til år”, samtidig med at han bagatelliserede landbrugets skyld i kvælstof-forureningen: ”Der ikke er noget i statistikkerne, der tyder på, at der er sket øget udvaskning fra landbruget” (SE ALTINGET). BAGGRUND: Med henvisningen til ‘den udmærkede forsker’ tog Esben Lunde AU-miljøforskningen som gidsel på regeringens påstand om, at den voksende kvælstof-forurening i 2015-tallene er ubetydelig og altså ikke alarmerende i forhold til Landbrugspakkens forudsætninger. På trods af at udlednings-tallene er stigende for tredje år i træk).