Esben Lunde ville bøje KUs kvalitetskrav

DAG 6.KU’s behandling af min merit-ansøgning og indskrivning er foregået efter standardprocedurer”, lød det i går kl. 17.12, hvor Esben Lunde Larsen brød en lang tavshed og pludselig fremlagde data om sit uddannelses-CV, bl.a. som reaktion på FORSKERforums krav om aktindsigt heri (SE PRESSEMEDDELELSE) .

Men uni-ministerens “efter standardprocedurer” var alt andet end normalt, og hans studiekarriere ser ikke flatterende ud for en minister for universiteter. Esben Lunde brillerede nemlig med klager og forsøg på at komme udenom KU-teologis optagelseskrav og de danske akkrediteringsregler. Fem sider lange klager til såvel dekanen som til rektor Ralf Hemmingsen blev dog afvist som grundløse.

Sagens akter afslører, at KU-teologi ikke var indstillet på at bøje sine optagelseskrav: Esben Lunde ville i 2005 have sine ba-stempler fra den norske piratuddannelse og diplomagent MHS – Missionshøgskolen i Stavanger – godskrevet som en fuldgyldig ba-uddannelse på KU-teologi , så han kunne blive indskrevet på kandidattrinnet her. Men efter en konkret vurdering i studienævnet af hans dispensationsansøgning lød afgørelsen, at hans norske meritter ikke opfyldte ”samtlige de særlige adgangskrav”. Han skulle aflægge ”supplerende prøver” (i fx latin) for at kunne blive optaget på kandidaten.

Det passede åbenlyst ikke student Lunde Larsen. Først klagede han til dekanen og dernæst til rektor Ralf Hemmingsen over lov- og regelfejl i studienævnets sagsbehandling. Især prøvede han at bøje de danske kvalitetsnormer med henvisning til, at formelle udenlandske eksamenspapirer burde kunne overføres uden videre, jf. Lissabon-aftalen om et frit uddannelsesmarked. En ba-grad fra en privat norsk højskole – ”et andet universitet” – burde være lige så god som en dansk uni-bachelor-grad, lød hans logik.

Esben Lunde klagede over, at ”studienævnets afgørelse er i strid med gældende regler”. Men det afviste den daværende dekan. (Det konkrete krav om flere latinkvalifikationer var fx et standardkrav, som Esben ikke kunne klemme sig udenom:  det var ”en nødvendig forudsætning for, at den studerende kan gennemføre såvel bacheloruddannelsen som dennes umiddelbare overbygning …” (afvisning af klage januar 2006)).

Offentliggørelsen afslører, at uni-ministerens studieforløb var noget rod. Han var i fire år 2001-05 indskrevet på en norsk piratuddannelse MHS, som havde udliciteret undervisning til den københavnske Bibel-instituttet. Og MHS’ eksamensstempler ville KU-teologi kun godskrive som knap to års ETCS-point. Derfor måtte Esben Lunde supplere med halvandet år på KUs ba-studium 2006-07, før han kunne optages på kandidaten.

Papirerne fortæller om en klager, som ikke ville respektere KU-teologis vurdering af hans meritter og som prøvede at bøje de faglige niveaukrav. Esben Lunde Larsen er i dag minister for det danske akkrediterings- og evaluerings-system.

Og så er det i øvrigt fortsat helt dunkelt, hvor Esben Lunde faktisk blev undervist – om han gik til undervisning – i sin tid på MHS-Norge eller om han bare fik eksamenspapirer fra den norske diplomagent. Det københavnske Bibelinstituttet nævnes ikke med et ord i hans uddannelses-CV…