Esben Lunde snuppet i fusk med sit CV

Danmark har fået den første uni-minister med en ph.d.-grad, og han praler åbenlyst med sine akademiske meritter, fx ph.d.-graden om ”Grundtvigs frihedsbegreb”. Men Esben Lunde Larsens CV er fusk. Han fortier oplysninger, og hans eksamensstempler er tvivlsomme. Han har nemlig ikke fået sine bachelor- og kandidatmeritter via det danske akkrediteringssystem, men ad bagdøren via en norsk finte – en ”diplomagent”.

Det dækkes der over i Ministerens folketings-CV, som er Esben Lundes oplysninger om sig selv. Her står, at han har studeret på KU fra 2001-2008 (SE CV). Men han blev først indskrevet på KU i 2006. Det afslører aktindsigt, som FORSKERforum har fået, og som er forsidehistorien i november-nummeret, der udkommer i dag og som Ekstra Bladet har boret i (se EKSTRA BLADET d.d.).

Usandheden dækker sandsynligvis over, at Esben Lunde ikke vil have frem, at han 2001-06 gik på det højreligiøse og sekteriske Bibelinstituttet i København (hvis fundament i øvrigt harmonerer med Ministerens tiltrædelseserklæring om hans tro på skabelsesberetningen).

Men den lille usandhed er ikke den eneste. Ministeren giver også modstridende forklaringer, da FORSKERforum spørger nærmere ind til hans studieforløb.  Han benægter – via sin spindoktor – at have gået på det danske Bibelinstituttet ved at henvise til, at han var indskrevet på MHS Misjonshøgskolen i Stavanger 2001-06. Og selv om MHS-Norge deler lokaler med Bibelinstituttet i København, så foregik undervisningen i MHSs regi.

Men den “faktuelle oplysning” til FORSKERforum strider mod hans fortælling andetsteds om, at han ”sideløbende med den politiske karriere har … studeret teologi ved Københavns Universitet og Dansk Bibel-Institut” (Indre Missions Tidende 2012).

Men selv om Esben Lunde formelt har fået bachelorlignende stempler på MHS-Norge, er det en penibel sag for en uddannelsesminister, for MHS er nemlig en “piratuddannelse”, som med norsk akkreditering kunne bruges af Bibelinstituttet som ”diplom-agent”. Bibelinstituttet er ikke akkrediteret i Danmark, så de brugte denne norske finte for at deres studerende får BA-stempler, som kan godskrives, så de kan blive indskrevet på de teologiske fakulteter (for at blive optaget på kandidatstudiet).

FORSKERforum spurgte Esben Lunde, om han som Minister mener, at det er i orden, at det danske akkrediteringssystem – som ikke vil akkreditere Bibelinstituttet – kan snydes af udenlandske diplomagenter? Men – via sin spindoktor – benægter han relationen til Bibelinstituttet: ”Det har Ministeren ingen kommentarer til, da han ikke har studeret ved Bibelinstituttet”.

Men Esben Lunde påstand om at der ikke er sammenhæng modsiges såmænd af MHS-Norges hjemmeside: ”Mer informasjon om dette finder du på nettsiden til vår danske samarbejdspartner Dansk Bibel-institut …”

Og Esben Lundes påstand modsiges såmænd også af Ministerens egen SU-styrelse, som i februar konkluderede, at Bibelinstituttets og MHS-Norge har betydeligt sammenfald på deres hjemmesider, har lokalesammenfald i København og har ”et betydeligt omfang af ledelses- og personalesammenfald”. Dermed var de danske regler om adskillelse mellem faglighed og religiøsitet ikke overholdt – og derfor kan studerende herfra ikke få SU (SU-styrelsen 25.02.15).