Esben Lunde taget i CV-fusk

– brugte norsk finte for at komme udenom det danske akkrediteringssystem

2. UDGAVE MED RETTELSE. Danmark har fået den første uni-minister med en ph.d.-grad. Men Esben Lunde Larsens CV er fusk. Han fortier oplysninger, og hans eksamensstempler er tvivlsomme. Han snød nemlig de danske akkrediteringskrav ved at bruge en norsk finte – en ”diplomagent” – til at få sine danske bachelor- og kandidatgrader ad bagdøren.

Det dækkes der over i Ministerens folketings-CV, som er Esben Lundes oplysninger om sig selv. Her står, at han har studeret på KU fra 2001-2008 (jf. kopi ovenfor). Men han blev først indskrevet på KU i 2006, afslører aktindsigt, som FORSKERforum har fået.

Usandheden dækker sandsynligvis over, at Esben Lunde ikke vil have frem, at han 2001-06 gik på det højreligiøse og sekteriske Bibelinstituttet i København – hvis fundament i øvrigt harmonerer med Ministerens tiltrædelseserklæring om hans tro på skabelsesberetningen.

Men den lille usandhed er ikke den eneste. Ministeren giver også modstridende forklaringer, da FORSKERforum spørger nærmere ind til hans studieforløb.

Norsk diplomfabrik

Esben Lundes meritter er opstået i et smuthul. Hans akademiske meritter er angiveligt legaliseret hos det danske Bibelinstituttets norske agent, MHS Misjonshøgskolen i Stavanger.

Den blåstempling var helt legal, mener Ministeren ”faktuelt” – via sin spindoktor – for han blev ikke undervist af det danske Bibelinstituttet: Han var indskrevet på den norske Misjonshøgskolen i perioden 2001-06. MHSs undervisning foregik godt nok fysisk i Bibelinstituttets lokaler i København, men selve undervisningen foregik i MSHs regi og ikke i Bibelinstituttets.

De strider imidlertid mod oplysninger, Esben Lunde har givet andetsteds om, at han ”sideløbende med den politiske karriere har … studeret teologi ved Københavns Universitet og Dansk Bibel-Institut” (Indre Missions Tidende 2012).

Esben Lunde: Meritter fra Norge

Henvisningen til Bibelinstituttet er penibel for en uni-minister. Det er nemlig en privat uddannelse uden akkreditering i Danmark, oplyser det danske Akkrediteringsinstituttet, som ikke vil røre ved Bibelinstitutettet. Men det fintede Esben Lunde sig udenom med den norske finte.

Esben Lunde oplyser nemlig ”faktuelt”: Han blev indskrevet på MSH i 2001-06, og her fik han norske eksamensstempler på bachelor-niveau. Disse stempler blev senere merit-godkendt i KUs teologiske studienævn, både til hans ba- og hans kandidat-grad.

Men at hans ba-undervisning foregik i 2001-06 og at hans KU-meritgodkendelse foregik i 2007, harmonerer ikke med, at Misjonshøgskolen først opnåede norsk akademisk ba-akkreditering i 2008 (iflg. MHS’s hjemmeside). RETTELSE: Forkert oplysning om MHS’ akkreditering. MHS var akkrediteret fra 2002. FORSKERforum beklager!

FORSKERforum spurgte: Mener Ministeren, at det er i orden, at det danske akkrediteringssystem – som ikke vil akkreditere Bibelinstituttet – kan snydes af udenlandske diplomagenter?

Og igen – via spindoktoren – benægtes relationen til Bibelinstituttet: ”Det har Ministeren ingen kommentarer til, da han ikke har studeret ved Bibelinstituttet” (citat: Ministerens spindoktor).

Se s. 3: Fantomstudenten Esben Lunde i det trykte blad