Esben Lunde salami-slagter forskningsrådene

Esben Lunde er tiltrådt ved at brande sig selv som en åndens mand, forsvarer af dannelsen og af forskningsfriheden. Men ministerens praksis står i grel kontrast til de ideelle principerklæringer. Først gjorde han ikke noget godt for dannelsen, da han grønthøstede 2+2+2+2 pct. på de ’kornfede’ uddannelsesbevillinger. Og nu udhuler han forskningsfriheden ved at salamislagte de 5 frie forskningsråd til to tredjedele (fra 1,2 til 0,8 mia. kr.).

Det blev klart fredag kl. 17.04 – efter at journalisterne var gået hjem – da han bekendtgjorde, at det bliver den erhvervsrettede Innovationsfonden, som får langt størstedelen af en tilbageværende forskningsreserve på 671 mio. Fonden får 516 mio. ekstra og forbliver dermed på samme niveau som sidste år (1,4 mia.) Men Ministeren undlod at fortælle i pressemeddelelsen, at det indebærer, at forskningsrådene får 0 kr. af samme reserve. (SE PRESSEMEDDELSE HER)

Regeringen prioriterer  angiveligt ”at omsætte forskningen til nye løsninger, vækst og arbejdspladser” og de 671 mio. skal gå til ”forskningsområder, som understøtter erhvervsmæssige styrkepositioner, som eksempelvis fødevarer, sundhed og teknisk forskning”.

Salamislagtning vil få drastiske konsekvenser for den frie forskning, for forskningsfriheden er ikke noget værd, hvis der ikke er bevillinger at forske for. Og rådsbevillingerne er traditionelt (yngre) danske forskeres mulighed for at få et frium til at fordybe sig i deres forskningsfelt. Men med beskæringen vil succesraten falde fra 12 til 8 pct. – så forskerne kan se frem til endnu flere spildte kræfter på at ansøge.

Paraplyformanden for de 5 råd Peter Munk Christiansen siger: ”Bevillinger fra forskningsrådene har stor betydning for nyskabelsen i den danske forskningsverden og for samfundet. Rådene skaber plads til forskningsfriheden forstået som friheden til at forfølge egne originale ideer uden at skele til universiteternes og politikernes tematiske strategier for forskningen. Der skal være plads til både den frie og den strategiske forskning i et balanceret forskningsfinansieringssystem”.

Han er chokeret over ministerens prioritering: ”Den kraftige beskæring af de ikke-strategiske midler vil få alvorlige konsekvenser for fødekæden i dansk forskning. Det er et voldsomt skub i forkert retning i balancen i den danske forskningsfinansiering. Hvis det fortsætter, risikerer vi tab af de fremskridt i dansk forskning, som et bredt flertal i dansk politik har skabt gennem de seneste 25 år. Vi vil også miste innovationskraft og arbejdspladser”.

Ministerens slagtning bliver en realitet, hvis ikke Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance går imod i de kommende forhandlinger om finansloven. Og det er ikke sandsynligt.

For ligesom at forstærke marginaliseringen af de frie råd har ministeren indstillet, at rådenes sekretariat flyttes til Odense, som led i regeringens plan om at flytte statslige arbejdspladser til provinsen. Innovationsfondens sekretariat bliver derimod på Strøget i København.