Esben Lunde modsiges af to bibel-rektorer

3. DAG. Først afviste Esben Lunde Larsen, at han var blevet undervist på det højreligiøse Dansk Bibel Institut. Så indrømmede han i går i en ændret forklaring, at det var han alligevel. Men kun lidt, nærmest på fritidsbasis, lyder det: Han har “… suppleret sin uddannelse med frivillige kurser i teologi ved Dansk Bibel Institut, men de udgør ikke en del af hans akademiske uddannelse” (Ministeriets pressechef).

Men den fremstilling modsiges af rektorerne på de to involverede højreligiøse læresteder i Norge og i Danmark: Hvis man var dansk studerende indmeldt på den norske MHS-Misjonshøgskolen, var normen, at man gik til undervisning hos lærerne på det københavnske Dansk Bibel Institut.

Det underminerer endnu en af Esben Lundes tidligere afgivne “faktuelle oplysninger”. Først måtte Esben Lunde Larsen – via sin spindoktor – indrømme. at han ikke havde været indskrevet på KU 2001-08, som der stod på hans Folketings-CV: Nej, påstod han i første forklaring: 2001-06 var han  indskrevet  på den norske MHS Misjonshøgskolen i Stavanger (med norsk akkreditering). MHS’ undervisning foregik godt nok fysisk i Bibelinstituttets lokaler i København, men selve undervisningen foregik i MSHs regi og ikke i Bibelinstituttets. “Faktuelt” har han ikke modtaget undervisning fra Bibelinstituttets lærere (“Det har Ministeren ingen kommentarer til, da han ikke har studeret på Bibelinstituttet”).

Men det strider mod Esben Lundes ældre udtalelser, for han har om sin biografi fortalt, at han ”sideløbende med den politiske karriere har … studeret teologi ved Københavns Universitet og Dansk Bibel-institut” (Indre Missions Tidende 2012).

Og Esben Lundes bagatellisering af den undervisning, som han har modtaget af Bibelinstituttets lærere, deles ikke af de to involverede rektorer. Rektor for MHS-Misjonshøjskolen i Norge fortæller, at (MHS’s) undervisning i København var “udliciteret” af MHS til Bibelinstituttet og selve undervisningen blev leveret af Bibelinstituttets lærere:

MHS-rektor Bård Mæland:  ”Esben Lunde var registreret som studerende 2001-04 på MHS. I praksis fungerede undervisningen sådan, at ’en ikke-ankerkendt dansk aktør – Dansk Bibelinstitut – bidrog til studiets gennemførelse’. Det betyder, at han var indmeldt på MHS, fik sin undervisning på Bibelinstituttet, men blev eksamineret af os fra MHS. Han gik ud herfra 2004, med hvad der svarer til vores bachelorgrad, jf. MSHs norske videnskabelige akkreditering”, forklarer han. ”Hvorvidt han også har vært immatrikulert ved KU, og har hatt permisjon eller annen tillatelse til utenlandsstudier, vet jeg ikke” (pr. mail).

Bibelinstituttets rektor Børge Haahr Andersen  kalder MHS-rektorens beskrivelse for meget dækkende: ”Danske studerende var formelt selvstuderende på MHS-Norge, men gik til frivillig støtteundervisning på Dansk Bibel-Institut. MHS-Norge var glade for samarbejdet og henviste til det på deres hjemmeside og gav også praktisk service med eksamensafholdelse i København m.v. Men formelt var studieordning, pensum, ansvar for eksamen og sensur MHS’s”  (pr. mail).

Esben Lunde blev altså i høj grad undervist af Bibelinstituttets lærere, og MHS-Norge fungerede således i praksis som ”diplomagent” for instituttet. Samarbejdet mellem parterne sluttede imidlertid i 2007. Såvidt FORSKERforum forstår, skete det delvis fordi de danske fjernstuderende havde fået bøvl med de danske SU-myndigheder. Delvis fordi der hos de norske akkrediteringsmyndigheder var sået tvivl om Bibelinstituttets undervisningskvalitet (forskningsfrihed), som kunne spolere MHS’ norske akkreditering. (Pt er Bibelinstituttet tilknyttet en anden norsk aktør Fjellhaug, som er uden formel akkreditering).

At Esben Lunde er så ivrig efter at lægge røgslør ud over sit studium 2001-06 på Bibelinstituttet skyldes formentlig, at Bibelinstituttet er uautoriseret (ikke-akkrediteret) i  Danmark, og at det er mistænkeligt, at en uddannelsesminister har hentet eksamensstempler via en udenlandsk “diplomagent” eller “piratuddannelse”. Hvorfor tog han ikke bare hele uddannelsen på KU-teologi? Og næste spørgsmål ville lyde, om Esben Lunde faktisk har sit fundament hos det Bibelinstituttet, som ikke anerkender kritisk læsning af biblen – altimens den akademiske frihed netop er, hvad han skal forsvare som uni-minister…  (se baggrund videnskab.dk).