Esben Lunde igen på tobens-skizofreni

Hvis nogle troede, at der ville komme mere ’dannelse’ og respekt for forskningen og for miljødata ind i Landbrugsministeriet, da ph.d. Esben Lunde Larsen overtog posten efter Eva Kjer Hansen, kan de godt tro om igen.

Han startede sin ministerkarriere med at nægte at forholde sig til de manipulerede miljø-beregninger, som forgængeren faldt på.  Og det blev hurtigt afsløret, at han – ligesom Eva Kjer – har et nært forhold til den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug, som mener, at kvælstof-forurening kommer fra Østersøens floder og ikke fra dansk landbrug. Da FORSKERforum – som har haft et meget anstrengt forhold til Esben Lunde – spurgte ham, om han tror mest på lobbyisterne teori eller på videnskabens kvælstof-forskere, nægtede han at svare…

Men han fortsatte med at fremsætte skizofrene tobens-udmeldinger: Som uni-minister ville han programmatisk have ’mere dannelse’ ind i uddannelserne, men som minister tog han ikke et eneste praktisk initiativ i den retning. Tværtimod skar han ned, og det betyder alt andet lige mindre plads til dannelse.

Først opgør med de kornfede uddannelser – nu med miljøtyranni

Samme tobens-skizofreni fortsatte han på miljøområdet: ”Jeg har altid været miljøforkæmper”, men det viste sig at dække over, at han er miljø-forkæmper på landbrugets – og ikke på miljøforskningens – præmisser. Og ligesom han hånede uddannelser for at være ”kornfede”, gik han til angreb på ”miljøtyranniet”, på politisk korrekte holdninger og fordomme om, at landmænd er miljøsvin:

I årevis har landbruget været underlagt en negativ dagsorden båret af politiserende miljøaktivister. Den tid er ovre nu, hvilket mange forskere heldigvis bakker op om. Vi er en regering, der kæmper for såvel landbrug som miljø” (facebook).

Danmarks Naturfredningsforening er ”rejsende i overgreb på befolkningen, når de påklager den ene sag efter den anden, som har været gennem det kommunale system”, sagde han med henvisning til, at Venstre vil ophæve centrale retningslinier og overlade til det kommunale selvstyre at fastlægge miljø- og randzone-politik.

Kulturkamp: Dem mod os

Og så blæste han ellers til kulturkamp, dem mod os, skrankepaverne bag skrivebordene mod bønderne, københavnerne mod Jylland:

”Det er lidt tankevækkende, hvordan københavneriet råber højest om, hvordan livet skal være for os, der kommer fra og bor i landdistrikterne … Gad vide, hvad københavneriet ville sige, hvis en landbevægelse begyndte at råbe op om, at københavnerne med al deres trafikforurening ødelægger vore historiske bygninger i hovedstaden, hvorfor trafikken i København skulle ned til et absolut minimum …?” (facebook).

Man kan kalde Esben Lundes tone for enten friskfyrs-agtig eller dumsmart. Uanset hvad, så landede han shitstorm, da han udsatte Radikales miljøordfører Ida Auken for et uskønt personangreb, tilmed med undertoner af at håne afdøde miljøminister Svend Auken – den største hadefigur hos de rabiate i landbruget.

Shitstormen betød, at Esben Lunde måtte beklage tonen. Og det var bemærkelsesværdigt, for han er som bekendt meget fast i troen – tvivlens nådegave er ikke hans gebet – så undskyldninger herfra er meget, meget sjældne.