Fusk-ekspert: ‘DRs Esben-beklagelse usaglig og overdramatiseret

Dag 48.“Set fra forskerverdenens præmisser var DR-redaktørernes beklagelse af Esben Lunde-omtalen usaglig. Og dramatiseringen af beklagelsen som ’en alvorlig mangel’ var helt ude af proportioner, for det gav offentligheden det indtryk, at DR faktisk dementerede hele historien – hvilket senere understøttes af, at DR ikke har lavet nye Esben Lunde gravehistorier siden beklagelsen, selv om DR altså havde de belastende plagiat-analyser …”, siger professor Heine Andersen, som var en af DRs ekspertkilder bag historien.

Han var meget forundret over baggrunden, da DR gik ud med en beklagelse af, at der var ”en alvorlig mangel” i TV-nyhedernes indslag om Esben Lundes mulige ph.d.-fuskeri: Et nyhedsindslag havde omtalt plagiat-problemet om, at Esben Lunde ikke havde anført en kilde (Ove Kaj Pedersen) i ph.d.s konklusion, men indslaget havde undladt at fortælle, at kilden og referencen faktisk var nævnt inde i afhandlingens grundtakst: ”Derfor kom historien til at fremstå for ensidig i forhold til beskyldningerne om mulig plagiering i afhandlingen”, lød begrundelen for ‘den alvorlige mangel’ fra DR-cheferne Thomas Falbe og Sandy French.

I dagene efter blev beklagelsen blæst op af DR ved at den systematisk blev spredt ud over hele DR-sendefladen, så ingen var i tvivl om alvoren. DRs nyhedsdirektør Ulrik Haagerup gav sine journalister en skideballe ved at kalde det ”Årets brøler” og ”frygtelig pinlig”. Og Nyheds-redaktør Sandy French gav såmænd ministeren en personlig undskyldning (SE BT: KÆMPE OPRYDNINGSARBEJDE I DR).

Beklagelsen og den dramatiske retorik undrer professor Heine Andersen: ”Historien hed  ’Delte meninger om ph.d.’ og handlede om, at det er dårlig videnskabelig skik eller måske ligefrem uredelighed, når Esben Lunde fx ikke konkret angav en kilde i sin konklusion. Alle eksperter er enige om, at Esben Lunde ikke må lade en anden forskers materiale fremstå som resultat af sine egne undersøgelser og slet ikke i en konklusion. Det  manglende citat er jo netop noget af det, som KUs Praksisudvalg nu skal bedømme ’fusk’-grovhedsgraden i (KU: ’Der er fundet snævert tekstsammenfald med et arbejde af en anden forfatter uden henvisning’). Det er altså mindst ’tale om dårlig videnskabelig’ skik, så DRs dramatiske beklagelse bygger højst på en detalje. Dertil kommer, at der er talrige eksempler på selvplagiat, som heller ikke er tilladt”, forklarer han.

FORSKERforum har bedt DR om at oplyse, hvilke faglige begrundeler, der lå bag beklagelse, og især hvorfor det blev kaldt en alvorlig mangel. Men DR vil ikke frigive ekspertudtalelser, juridiske vurderinger el.lign. som kan redegøre for den saglige baggrund bag beklagelsen.

Og DR-nyhedernes redaktør afviser at komme med nærmere begrundelser: ”Nu er det ikke videnskab, vi laver, men journalistik. Og ud fra en journalistisk vinkel var der altså en alvorlig mangel i indslaget og omtalen af det aspekt, som seerne skulle oplyses om”, forklarer nyhedsredaktør Sandy French.

DR har ikke tænkt sig at beklage beklagelsen: ”Som det fremgår, har DR ikke tænkt sig at beklage, nej. Beklagelsen er baseret på en journalistisk overvejelse, ikke på forskerverdenens præmisser”.

Men den argumentation giver Heine Andersen ikke meget for: ”Set fra videnskabens vinkel er beklagelsen meget tvivlsom og usaglig. Sagen opstår og omtales, fordi der er tale om videnskabelig ’ fusk’ i en eller anden grad,. Den præmis kan ikke bagefter bagatelliseres af andre uklare, uvedkommende eller usaglige ‘journalistiske’ hensyn, som DR-redaktøren dækker beklagelsen ind under”.