Drikkevand: Forskeres advarsler forsvandt

GEUS-forskerne har ”myndighedsbetjent” Miljøstyrelsen om drikkevands-overvågningen og har kunnet sende advarsler og anbefalinger videre, som Miljøstyrelsen så skulle reagere politisk på. Det er også tilfældet hvad angår forurening af grundvandet / drikkevandet, som er ved at blive en brændvarm politisk sag, fordi der har vist sig alarmerende giftstoffer i 2018-prøver.

Og FORSKERforum afslører i dagens nye blad, at GEUS-forskerne faktisk har passet deres forpligtelser med at myndighedsbetjene, men forskernes advarsler og anbefalinger forsvandt i beslutningssystemet. Og sagen kan være illustrativ for relationen mellem forskere og beslutningstagere, når der går politik i kontroversielle sager:

Da FORSKERforum undersøgte, om GEUS-forskerne havde forsømt deres overvågningspligt afslørede aktindsigt,

  • at GEUS faktisk mange gange har anbefalet cloridazon på screeninglisten til vandboringsprøver igennem årene (2007, 2010, 2012 og 2016).
  • At GEUS senest i april 2016 anbefalede cloridazon på listen. Miljøstyrelsen lovede at bringe anbefalingen videre i beslutningssystemet, men den forsvandt eller blev frasorteret.
  • At der i august 2017 blev afsløres der om alarmerende mængder cloridazon i drikkevandsprøver, hvorefter Miljøstyrelsen greb straks ind. Og bagefter undskyldte sin langsommelighed overfor andre myndigheder med, at ”Miljøstyrelsen og GEUS i foråret 2016 ikke vurderede, at der var behov for en nærmere undersøgelse i grundvand og drikkevand”. Hvilket altså var åbenlyst usandt.

Da FORSKERforum spurgte Miljøstyrelsen, om forsvindingen og GEUS som undskyldning ikke var politisering af myndighedsbetjeningen, ville Miljøstyrelsen ikke stille op til interview. I stedet sendte man efter fire dages overvejelser et skriftligt svar i form af en teknisk redegørelse for procedurer med detaljer og fagudtryk, som er sort snak for lægmand:

 ”Styrelsens skriftlige svar forholder sig slet ikke til FORSKERforums konkrete spørgsmål. Det er da meget problematisk, at en offentlig myndighed ikke vil svare på kritiske spørgsmål om deres forvaltning af miljøet”, konstaterer geologisk rådgiver Walter Brüsch fra Naturfredningsforeningen. Han har tidligere været grundvandsekspert i GEUS 1984-2016. ”Hvad angår den forsvundne anbefaling lugter det af, at det ikke er en faglig overvejelse, men en politisk frasortering. Og man kan jo kun gisne om, hvorfor Miljøstyrelsen bagefter prøver at bruge forskerne som undskyldning eller legitimation …”

Se FORSKERforum 318 / oktober her