DR-chef: Esben-beklagelse ikke udløst af klager fra Venstre

DAG 49. DR gik ud med en dramatisk beklagelse af TV-nyhedernes indslag om Esben Lunde: Det var ‘en alvorlig mangel’, at et indslag om hans manglende kildeangivelse i ph.d.’ens konklusion ikke nævnte, at kilden faktisk var nævnt i ph.d.’ens grundtekst: ”Derfor kom historien til at fremstå for ensidig i forhold til beskyldningerne om mulig plagiering i afhandlingen”, beklagede DR-redaktørerne Thomas Falbe og Sandy French (SE DRs BEKLAGELSE).

Og i dagene efter blev den ’alvorlige mangel’ blæst op af DR over hele sendefladen, så ingen var i tvivl om fejlen. DRs nyhedsdirektør Ulrik Haagerup gav tilmed sine journalister en skideballe ved at kalde det ”Årets brøler” og ”frygtelig pinlig”. Og DR-nyhedernes redaktør Sandy French gav personligt Esben Lunde en mundtlig undskyldning, skrev det regeringsvenlige BT (SE BT: SKANDALE-NYHED OM V-MINISTER).

Det var påfaldende, at beklagelsen ikke nævnte eventuelle klagere over indslaget. Så kunne DR have skrevet ”efter klage fra / efter påpegning fra XX, skal DR beklage …”. FORSKERforum bad derfor om aktindsigt i, hvem der faktisk klagede eller havde henvendt sig angående indslaget.

DR udleverede 7 seeres ’kritik- og ros-henvendelser’. Men blandt dem var der ingen klager over, at Esben Lunde var behandlet usagligt. Tværtimod undertregede en af seerne de forskerfaglige betænkeligheder i, at Esben Lunde uden kildeangivelser gjorde andres kloge ord til sine egne.

DR udleverede kun de 7 seer-henvendelser på indslaget – selv om FORSKERforums aktindsigt udtrykkeligt bad om oplysning om ALLE klager eller henvendelser til DRs journalister / redaktører, herunder især fra politiske aktører i Venstre eller fra Esben Lundes spindoktor, Marie Hjortdal. Hun har været særdeles aktiv med at lobbye og lægge pres på medier i sagen, herunder over for FORSKERforum.

Men DR modtog ingen klager fra de politiske parter, bekræfter DR-redaktør Sandy French: ”Jeg og DR modtog ingen klager eller henvendelser fra Venstre eller fra andre parter, ud over de fremsendte seerhenvendelser. Hvad angår Marie Hjortdal har jeg dog haft en kort telefonisk snak med hende, ikke om noget indholdsmæssigt, men for helt praktisk at foranstalte et interview med ministeren”.

Sandy French – som var spindoktor for flere ministre under VK-regeringen (se KRITIK HER) – har heller ikke ’glemt’ at notere eksterne henvendelser ned. Hun og de andre DR-redaktører kender reglerne om god forvaltningsskik, som betyder, at de har pligt til at notere, når de modtager eksterne (telefoniske) henvendelser, så disse er skriftligt dokumenterede for eftertiden: ”Det er alle DRs redaktører vist klar over, jo”.

DR kom frem til beklagelsen af egen intern drift og uden pres udefra: ”Beklagelsen var alene et resultat af interne vurderinger af, om indslaget var godt nok og fyldestgørende. Og det vurderede vi ikke, at det var. Derfor beklagelsen”.

Den dramatiske beklagelse i den store offentlighed – inklusive den personlige undskyldning til Esben Lunde – var bemærkelsesværdig. For hvis beklagelsen ikke var fremprovokeret af konkrete klager, som der skulle reageres på, kunne DR-chefen bare have handlet det hele af bag lukkede døre som intern efterkritik. Nogle kunne derfor mistænke, at DR var sat under pres fra Venstre eller Esben Lundes spindoktor eller andre politiske aktører. Og at DR-chefer har lovet Esben Lunde at lade være med at lave mere om hans plagiater…

French er helt uforstående overfor konspirationsteorier: ”Konspirationstænkere kan jo tænke hvad de vil. Fakta er, at beklagelsen suverænt har været en redaktionel afgørelse,. Beslutningen om den er taget uden pres udefra. Så er den ikke længere”.

FORSKERforum har klaget til DRs chefjurist over, at DRs aktindsigt kun udløser indsigt i 7 seerklager. Der spørges især til, om det virkelig kan passe, at der slet ikke har været kommunikation med Esben Lundes spindoktor Maria Hjortdal og DRs redaktører – enten telefonisk eller pr. email.  

GODT NYTÅR …