DR-chefer løj i Esbensagen – hemmeligholdt Venstrepres

Det var pres fra Venstre, som i begyndelsen af december fik DR-chefer til at give en beklagelse for ”en alvorlig mangel” i plagiathistorien om Esben Lunde Larsen, til at give Esben en personlig undskyldning, og til at afblæse nye plagiat-afsløringer, selv om menige DR-journalister faktisk sad med belastende PlagScan-dokumentation på selvplagiat.

Hidtil har DRs redaktionschefer benægtet, at DR modtog eksterne klager over indslaget samt at DR-chefer har kommunikeret pr. email, sms eller telefonsamtaler med Venstrekredse om sagen. Men cheferne løj, da de afviste FORSKERforums anmodning om aktindsigt ved at påstå, at der slet ingen kommunikation havde været mellem DR-cheferne og Venstre-kredse. Og chefernes besvarelse blev tilmed godkendt af DRs chefjurist … (SE SVAR FRA DRs CHEFJURIST).

DR-cheferne hemmeligholdt imidlertid korrespondance med Esben Lundes spindoktor Marie Hjortlund. Hun klagede nemlig til to DR-chefer (over to menige journalisters graven i Esben Lunde-sagen). Det afslører aktindsigt, som FORSKERforum har fået i Uddannelsesministeriet.

Særligt belastende er, at DR-nyhedernes indholdschef Sandy French på direkte spørgsmål i december benægtede, at DR havde modtaget henvendelser fra Venstrekredse, og at DR havde kommunikeret med Venstre-kredse – ”Jeg og DR modtog ingen klager eller henvendelser fra Venstre eller fra andre parter, ud over de fremsendte seerhenvendelser” – bortset fra at hun havde ”en kort telefonisk snak” med Esben Lundes politisk ansatte spindoktor for at arrangere et interview (SE FORSKERforum 23.dec.).

Aktindsigten afslører imidlertid, at der var flere kontakter og pres, for 1. dec. kl. 22.24 – efter at DR havde bragt det plagiatindslag, som man senere beklagede – skrev spindoktor Marie Hjortdal en mail til Sandy French: ”Kære Sandy. Når du nu er i gang med at kigge på indslaget om Esben …”. Ordlyden afslører ikke bare, at var kontakt mellem parterne, men også at spindoktoren faktisk klagede samt ikke mindst, at der havde været en forudgående (sms- eller telefon-) korrespondance; spindoktoren havde fx nøje kendskab til, at Sandy French havde kommando-ansvar for at udrede sagen (SE SANDY FRENCH-MAIL HER).

En anden mail fra Esben Lundes spindoktor afslører også pres, idet Hjortdal i november – mens to menige DR-journalister researchede plagiatet – skrev en kammeratlig klage til DR-redaktør Uffe Tang: ”Hej Uffe. Blot en journalistisk undren: kan du virkelig stå inde for dette her? Bh Marie”. Hjortdal oversendte og mistænkeliggjorde den email-korrespondance, som hun havde haft med Uffe Tangs to underordnede journalister (SE 4 UFFE TANG-MAILs HER).

Mistankerne om Venstre-pres på DRs redaktører opstod, da videnskabssociologen Heine Andersen undrede sig over, at et planlagt DR-interview med ham om Esben Lundes plagiater uden varsel og begrundelse blev aflyst, selv om DRs menige journalister havde bede ham vurdere Plag-Scan-beviser på selvplagiat. Sociologiprofessoren stillede også spørgsmål ved sagligheden i DRs drastiske beklagelse og tilbagetog på Esben Lunde-dækningen: ”Set fra forskerverdenens præmisser var DR-redaktørernes beklagelse af Esben Lunde-omtalen usaglig. Og dramatiseringen af beklagelsen som ’en alvorlig mangel’ var helt ude af proportioner, for det gav offentligheden det indtryk, at DR faktisk dementerede hele historien …” (SE FORSKERforum 22.dec.: ”Fuskekspert …”).

Det undrede også, at DRs beklagelse ikke kom som følge af eksterne klager. Nyhedsredaktør Sandy French: ”Beklagelsen var alene et resultat af interne vurderinger”. Men det forekom besynderligt, at DR-cheferne ikke bare handlede plagiat-dækningen af i en ”intern efterkritik”. Tværtimod gav nyhedsdirektør Ulrik Haagerup en offentlig skideballe til sine journalister. Og redaktør Sandy French gav Esben Lunde en personlig undskyldning.

DRs chefjurist vil ikke kommentere den hemmeligholdte aktindsigt. Som DRs talsperson afviser Sandy French at have løjet for FORSKERforum: ”Vi har udleveret det, som vi skal. DRs redaktionelle processer er ikke omfattet af aktindsigt. Og de modtagne mails fra Marie Hjortdal indgik på vanlig vis som henvendelser fra andre kilder, pressechefer, ministre, rådgivere, organisationsfolk m.fl., der har mere eller mindre gode forslag til vores journalistik”.

FOfo: Men i interviewet med dig (20. dec.) bad FORSKERforum udtrykkeligt om aktindsigt i ALLE eksterne henvendelser, og da sagde du – du har selv godkendt interviewet – at der INGEN eksterne henvendelser havde været. Du sagde ikke, at det havde du ikke pligt til at oplyse?

”Prøv og hør her. Det er jo en strid om ord. Du har spurgt om vi har været ude for pres fra Venstre, og det har vi ikke. Det var, hvad jeg svarede på”.

FOfo: Vil det sige, at du som redaktør ikke opfatter henvendelsen fra en politisk spindoktor som en klage eller som et forsøg på at intervenere i det redaktionelle arbejde – men som del af  helt normal journalistisk aktivitet?

”Ja”.