DPU: Cyber-bullying i akademisk tvist?

2. UDGAVE. Lektor Thomas Aastrup Rømer fra DPU var i går til kammeratlig samtale med sin Arts-dekan Johnny Laursen. Det var ikke en tjenstlig samtale, hvor der lurede en påtale, men han var alligevel velkommen til at tage en bisidder med. Bagefter ønskede hverken han eller lektoren at udtale sig om samtalens indhold.

Indkaldelsen var den foreløbige kulmination på en fejde mellem lektoren og 3 DPU-kolleger, som handler om hans debatniveau er god videnskabelig tone eller om det er mobning. I visse aspekter er sagen ikke uden paralleller til affæren om musikprofessor Koldau. Hun skilte fronterne mellem dem, som kaldte behandlingen af hende for knægtelse af den akademiske frihed og dem, der mente hendes form var uforenelig med et kollegialt samarbejdsklima.

De tre kolleger mente, at det var mobning, når lektoren i sin blog kaldte dem for ”et neostrukturalistisk trekløver, som optræder sammen på kryds og tværs under min overordnede tese om denne pædagogiske retnings kritiske forfald”. De klagede over indlægget, som også var tilgængeligt på lærernes web (folkeskolen.dk), fordi det ville miskreditere dem i lærerkredse og vanskeliggøre deres samarbejde med folkeskolelærere.

De tre kalder det ”tilsværtning”, ”demagogiseringer”, ”cyber-bullying” m.m. Professor Dorthe Staunæs anfører i sin klage over Rømer, at han foretager ”et alvorligt kollaps mellem forskningsartikler og debatindlæg”. Hans angreb er ”præget af manglende analytisk grundighed, af udeladelse og tilskrivelse af lyssky motiver”. Og så anfører hun i øvrigt, at Rømers angreb bare er et ud af en årelang række iværksat mod individuelle forskere: ”Angrebene har karakter af udpegning, beklikning, motivjagt og forvrængning …”. Og hun opfordrede derfor ledelsen til at tage hånd om Rømers opførsel, ”for min og mine kollegers skyld”.

Thomas Rømer anfører, at det ikke er første gang, han er udsat for ”den slags intimideringer, hvor indflydelsesrige forskere klager til diverse mellemledere i stedet for at diskutere mine synspunkter og argumentation i det offentlige rum”, siger han og slutter: ”Det er pinligt ud over alle grænser efter min opfattelse. Det er jo et DPU i intellektuel opløsning, er det ikke”?

Lektor Rømer har lagt klagematerialet ud på nettet – og modparten har repliceret ved at lægge en kommentar ud. I debatten på Rømers blog synes der at være generel enighed om, at den konkrete klage nok er at overspille en kollegial tvist, som burde kunne klares gennem videnskabelig debat i det offentlige rum. Men ellers deler fløjene sig, hvor den ene fløj mener, at nogle prøver at undertrykke Rømers akademiske udtryksfrihed mens den anden fløj mener, at han med sine personangreb overskrider grænserne for lødig akademisk kritik.

I den konkrete tvist indgår fortolkninger af, om noget er ’akademisk analyse’ eller private ’meninger’. Kontroversen er således også underliggende en skolepædagogisk uenighed, hvor Rømer tilhører en traditionalistfløj med Grundtvigiansk basis (ikke uden ræssonans i lærerkredse) – og så en modernistfløj, som fx mener, at skoleledelse er centralt tema i skoledriften (uden at man hermed støtter skolereformen).

Se fejdens dokumenter: Thomas Rømers BLOG HER  og se Malou Juelskjærs og Dorthe Staunæss KOMMENTAR HER.