Dimensionering på udenlandske studerende

Torsdag den 22. august kl. 15.33 offentliggjorde uni-minister Tommy Ahlers ministerium en tilsyneladende uskyldig pressemeddelelse: ”Flere internationale studerende skal blive og arbejde i Danmark efter studierne”.

Bagved lå imidlertid en drastisk dimensionering på 1.000-1.100 studiepladserpå engelsk-sprogede uni- og diplomingeniør-uddannelser. Antallet af studiepladser skal ned på studier med mange internationale studerende og ”hvor mange nyuddannede rejser hjem igen og dermed ikke bidrager til det danske arbejdsmarked”, lyder begrundelsen. Hvordan det konkret skal foregå, aftales nærmere med de otte uni’er, som har uddannelser, der skal dimensioneres.

Argumentationen for dimensioneringen er nationaløkonomisk. De udenlandske EU-studerende er dyre i SU, og omkring halvdelen er udvandret fem år efter studiestart. Fire ud af ti forlader landet, så snart de har fået et eksamensbevis. Så to ud af tre udenlandske studerende er en udgift for Danmark, fortæller en ministeriel analyse (SE PRESSEMEDDELELSE) .

Talsmanden for uni-ledelserne i Rektorkollegiet, rektor Anders Bjarklev, ærgrer sig over, at der sættes et loft ind over, hvor mange internationale talenter, der må være på nogle uddannelser. Han mener, at der burde arbejdes på at fastholde studerende på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft – i stedet for at holde dem væk!

Fra Aarhus lyder protesten, at udspillet spænder ben for AUs erhvervs-satsning: Der er stort behov for dataloger og ingeniørkandidater, og man har satset på at uddanne 200 flere udenlandske ingeniørstuderende end i dag, hvis man skal imødekomme erhvervslivets efterspørgsel, forklarer AU-rektor Brian Bech Nielsen. Men hvis dimensionerings-forslaget kommer igennem blokerer det for meroptaget.

Men forslaget vil også ramme hum’- og samf’-uddannelser, idet der her skal skæres 170 studiepladser på hvert af områderne (SE AUs PROTEST).

Professor og EU-ekspert Malene Wind mener ikke, at dimensioneringen er i strid med EU-retten, men dimensioneringen risikerer også at ramme danske studerende: ”Det er op til hvert enkelt land, hvordan og hvad man vil udbyde af uddannelser, herunder fx ”engelsksprogede uddannelser”. Intentionen med dimensioneringen er tilsyneladende at spare penge ved at gøre det mindre attraktivt for udlændinge at søge ind på en dansk uddannelse. Men da alle ansøgere skal behandles lige ifølge EU-retten, så kan dimensioneringen jo risikere at begrænse studiepladser for danske ansøgere, for det er ulovligt at frasortere en bedre kvalificeret udenlandsk ansøger på nationalitet frem for en ringere dansk ansøger…”