Dialogmøde: Esben mødt af massiv sektormodstand

”Vi vil nu kigge nærmere på alle jeres bidrag. Og så vil vi vende tilbage til jer igen på et senere tidspunkt, når vi er kommet længere i udviklingen. Jeg håber, vi får en rigtigt god proces frem mod et nyt system”, sagde uddannelsesminister Esben Lunde Larsen i sin indledning til gårsdagens dialogmøde om et nyt bevillingssystem. Og hans embedsmand bag projektet med et nyt bevillingssystem, direktør Christian Liebing, summerede tre-timers mødet med nogenlunde samme signaler, dog tilføjet en bemærkning om, at en ny model ikke skulle føre til overstyring, ”den der risiko, der kan være for klumpspil på midtbanen, når det handler om styringsredskaber.”

Men embedsmanden undlod at forpligte ministeren på noget, idet han ikke refererede dialogmødets massive sektormodstand fra uni’er og professionshøjskoler mod at indføre bevillings-modeller baseret på beskæftigelses-statistikker / faggruppers lønninger, som Produktivitetskommissionen har foreslået (2012). Og nok hed det, at der er tale om en åben proces, men det fremgik indirekte, at arbejdet vil i de næste måneder være parkeret under ministerstyring i lukkede fora. Og ministerens embedsmand bandt ikke ministeren på noget, så minister Esben LUnde har nu en åben bane, samtidig med at han kan erklære, at med høringsfase og dialogmødet har han hørt og inddraget interessenterne.

130 nøglepersoner fra uni- og professionshøjskole-sektorerne deltog i dialogmødet og det store fremmøde var udtryk for, at prioriteringerne i et nyt bevillingssystem har afgørende betydning for arbejdsvilkårene i sektoren, såvel for ledelserne som for de menige.

Frygten for et meget simpelt, kortsigtet og relevansrettet beskæftigelsestaxameter var så stor, at sektorrepræsentanterne ligeud indrømmede, at man faktisk foretrækker den kontroversielle politiske dimensionering frem for beskæftigelses-kriterier, lød det samstemmende fra AU’s rektor Brian Bech Nielsen, CBS-rektor Per Holten-Andersen samt professionshøjskolernes formand Harald Mikkelsen.

Man frygter dobbeltstyring og CBS-rektoren spurgte direkte: ”Skal et nyt system afskaffe dimensioneringsmodellen?” – men hertil kunne Esben Lundes udsendte embedsmand kun svare, at det var der ikke taget stilling til, men som udgangspunkt ændres der ikke ved dimensionerings-planen.

Uddannelsesministeren fortalte ikke i sin indledning, om hans og Finansministeriets embedsmænd allerede nu arbejder med beskæftigelses-modellen. Kun små arbejdsgivere fra finanssektoren støttede åbent beskæftigelses-taxameteret. Arbejdsgiverne i Dansk Industri var bemærkelsesværdigt tavse. Og DTU-rektor Anders Bjarklev – som også er formand for uni-rektorerne – glimrede ved sit fravær på dialogmødet.

Ministeren har overordnet signaleret, at kvalitet, relevans og regionalisering er vigtige parametre for en ny model, og han brugte faktisk flest ord på regions-perspektivet: ”at sprede viden og skabe vækst i Århus, Ålborg, Odense og København, såvel som i Sønderborg, Slagelse og Svendborg” – så det kan blive en dark-horse i spillet om den nye model.

Den videre proces er uklar, bortset fra, at ministeriet har oplyst, at en embedsmandsgruppe med fra uni- og finans-ministerierne allerede har arbejdet på projektet i månedsvis. Og så skal der nedsættes to rådgivende følgegrupper , der skal fungere som tekniske rådgivere, hhv. et teknikerudvalg med repræsentanter fra institutionerne, og et såkaldt ”dialogudvalg” med repræsentanter fra interesseorganisationer. Men hvor og hvornår selve den politiske diskussion skal foregå, er helt uklart.