Chok-flytninger: Marginalisering og videnstab

Som den eneste forskningsinstitution skal DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) flyttes. 88 arbejdspladser skal fra hovedstaden til Aarhus. Det fremgår af Regeringens udflytningsplan af statslige arbejdspladser til provinsen (se plan BEDRE BALANCE)

Da Aarhus normalt ikke opfattes som ”udkants-Danmark”, som er det angivelige mål for Regeringens plan, ligner udflytningsplanen symbolpolitik og ideologi; som et forsøg på at marginalisere en uafhængig og ofte kontroversiel forsknings-stemme; DIIS flyttes på afstand fra den politiske magt i København, hvorved forskernes praktiske arbejdsvilkår forringes.

Planen har da også affødt en ‘skarp protest’ fra DIIS’ direktør og bestyrelsesformand. Der protesteres over, at planen ikke er sagligt begrundet, for instituttet vil blive flyttet bort fra den fysiske nærhed til Danmarks beslutningstagere, som ellers er DIIS’ styrke:

”DIIS’ formål er at forske, formidle viden og komme med anbefalinger om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation og muligheder. Det kræver et nært samarbejde – og ikke sjældent at samarbejdet kan finde sted hurtigt og personligt”, udtaler direktør Nanna Hvidt & bestyrelsesformand Laurids S. Lauridsen.

”DIIS udarbejder redegørelser og udredninger efter anmodning fra folketinget og regeringen. Det udmøntes i et nært samarbejde med beslutningstagere; og DIIS’ forskere rådgiver regeringen og folketingets udvalg direkte for at sikre korrekt formidling af deres viden. Udflytning af DIIS vil således betyde videnstab for Folketinget og befolkningen. Det videnstab – som dokumenteret har ramt andre styrelser og institutioner, der er flyttet ud fra København – vil ramme særligt hårdt på DIIS, hvis væsentligste produkt netop er viden. Det bør bekymre både befolkning og beslutningstagere”.

DIISs forskere er særdeles synlige som eksperter i mediebilledet. I de sidste dage af september optrådte de således 22 gange ved personligt fremmøde (fx hos DR eller TV2 i København). Og i 2014 blev DIIS-forskere interviewet mere end 1300 gange til danske og internationale medier (se DIIS’ pressemeddelelse).

Også GEUS skal flytte 13 marinegeologer fra København til en eksisterende afdeling i Aarhus, så her er der saglighed bag udflytningen.

De Frie Forskningsråds administration (39 personer) under Forskningsstyrelsen flyttes til Odense. Konspirationsteorier vil også kalde det usagligt og en politisk- ideologisk marginalisering, idet det er en kendt sag, at de frie råd ikke ligefrem er  uni-minister Esben Lundes favoritter. Det er derimod den nye Innovationsfonden, som underligt nok forbliver i København,

Ellers kan nævnes at af administrationer med relation til uni-forhold står Evalueringsinstituttet (62 personer) og Akkrediteringsinstitutionen (42) til at rykke til Holbæk.