CBS’ Praksisudvalg: Landbrugsrapport var ikke ‘uredelighed’

Efter måneder granskning er CBS’s Praksisudvalg kommet frem til, at Troels Troelsen har gjort sig skyldig i flere “brud på ansvarlig forskningspraksis”, fordi hans Landbrugsrapport ikke fortalte, at der var en ghostforfatter (Torben Vagn Rasmussen) involveret, og at denne ghostforfatter kom fra den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug (BL).

Det er meget kritisabelt, at BLs rolle ikke fremgik: ”Udvalget konkluderer, at indklagede (…) ved at undlade at angive bevillingsgivers identitet i rapporten, har gjort sig skyldig i et alvorligt brud på ansvarlig forskningspraksis,” lyder det i afgørelsen.

Men samtidig har Praksisudvalget ikke fundet grundlag for at indbringe sagen for urededelighedsudvalget (UVVU), som skal have sager med mulig forskningsfusk. Udvalget vurderer angiveligt ikke, at Troels Troelsen har ageret forsætligt eller groft uagtsomt, da han undlod at kreditere ghostwriteren. Man har angiveligt også undersøgt, om rapporten har “selekteret eller skjult uønskede resultater”, men det er der ikke fundet bevis for.

Til ALTINGET siger rapportens bagmand, lektor Troels Troelsen, at det var en fejl, at ghostwriteren ikke blev nævnt og at Bæredygtigt Landbrug ikke blev nævnt som finansiør og som involveret i rapportens tilblivelse. Men Troelsen hævder samtidig, at ghostwriteren kun har indsamlet data. Og Troelsen kan ikke erkende afgørende fejl; han erklærer sig glad for at Praksisudvalget når frem til, at der ikke er tale om “uredelighed”. (SE ALTINGET)

“Nu skal vi internt vurdere, hvilke konsekvenser sagen skal have, og vi skal afklare, hvad vi kan gøre for vores forskningsmiljøer,” udtaler forskningsdekan Peter Møllgaard i en pressemeddelelse, som erkender, at CBS har fået en plet på renomeet. Og så meddeles det, at ledelsen vil lave et serviceeftersyn af procedurer for ekstern finansieret forskning.

CBS-rapporten blev kort tid efter udgivelsen i august 2016 voldsomt kritiseret for manglende faglig kvalitet af to KU-landbrugsforskere. Og i pressen blev de tætte relationer til de rabiate lobbyister afdækket.

Med forskellige manøvrer har CBS’s ledelse sendt projektet ud i flere gråzoner: Rapporten blev egentlig offentliggjort med CBS’ logo på ved et pressemøde (2.aug.). Men efter de første afsløringer omdøbte ledelsen den til at være en ”foreløbig rapport”, og ledelsen udskød sine kommentarer til den endelige rapport forelå. Og farcen blev total, da ledelsen i december så besluttede at trække den foreløbige tilbage samt annoncere, at der ikke kommer en egentlig slutrapport.

Det mødte kritik fra BL-lobbyisterne, som havde betalt og som egentlig var meget tilfredse med rapportens (politisk-økonomiske) konklusioner. Nu kræver de 400.000 kr. retur.

FORSKERforum har søgt om aktindsigt i Praksisudvalgets afgørelse. Når den foreligger, kan der redegøres for Praksisudvalgets nærmere præmisser, herunder hvordan Praksisudvalget når frem til Troelsens uforsætlighed, når der er afsløret emails, som ligner forsøg på at dække over landbrugslobbyens medvirken.