CBS-ledelsens krisemanagement på Danske Bank

Efter nogle ugers tøven får kritisk presseomtale nu CBS’s ledelse til at skærpe tonen overfor Danske Bank. En pressemeddelelse markerer, at CBS vil ”dæmpe samarbejde med Danske Bank” indtil videre. Men ellers får hvidvasksagen ikke konkrete konsekvenser lige nu. Danske Bank er således fortsat CBS’ bankforbindelse.

Tonen fra business-universitets ledelse er skarp: ”Hvidvaskningssagen er et problematisk tilfælde af hvidvaskning af store summer og tilhørende mismanagement. Der er ingen tvivl om, at Danske Banks øverste ledelse har undladt at leve op til deres ansvar, svigtet deres medarbejdere og svigtet samfundet som helhed. Det er indlysende, at Danske Banks øverste ledelse ikke kan tjene som eksempler til vores studerende”, udtaler CBS-rektor Per Holten-Andersen.
”På den baggrund grundlag har ledelsen besluttet, at CBS ikke vil etablerer nye samarbejder med Danske Bank, indtil en ny øverste ledelse er udpeget og har demonstreret evnen til at genoprette tilliden til banken gennem en kritisk dialog med samfundet”.

CBS-ledelsen fortæller, at man har afdækket sine økonomiske aftaler med Danske Bank. Banken finansierer pt. aktiviteter for 23,5 mio. kr. – herunder (etik-) projekterne ”Nordic Finance and the Good Society” og ”Compliance and Risk Society” (SE PRESSEMEDDELELSE).

CBS-ledelsen er indstillet på at opfylde sine kontraktlige forpligtelser med banken. Men man vil øje med udviklingen i bankens krisestrategi og ledelsessammensætning. Sagen er også omtalt i finans-medier (SE JP-Finans)

Pressemeddelelsen nævner, at Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen – som ikke har trukket sig efter skandalen – er adjungeret professor på CBS 2015-20. Men det understreges, at det er ulønnet. Og CBS-ledelsen fratager ikke Ole Andersen denne honorære titel.

Det fortælles ikke, at den afgåede eller fyrede top-direktør Thomas F. Borgen har været den først udnævnte ’Executive in Residence’ på CBS. CBS-rektor Per Holten Andersen har i sidste uge markeret, at Borgen nok ikke ville være udnævnt som tingene står i dag. Men heller ikke Borgen fratages den honorære titel. Der har dog internt på CBS været kritik af samarbejdet med bankens hvidvaskning, som burde have konkrete konsekvenser for CBS, inklusive de honorære titler, fordi det kan skade CBS’ omdømme (SE MAGISTERBLADET).

CBS blev indirekte ramt af en professors meget problematiske ageren i relation til banken. I Børsen kommenterede CBS-professor Steen Thomsen mediernes kritiske tilgang til Danske Bank ”Sæt Danske Bank fri af gabestokken”. Han kaldte mediernes dækning for “noget af det mest ensidige i dansk erhvervshistorie”.

Bagefter blev det afsløret, at professoren får centerbevillinger fra netop Danske Bank og at han kører kurser med Danske Bank-formand Ole Andersen. Habilitets-eksperter mener, at han har optrådt uetisk, fordi han ikke varedeklarerede sit centers relationer til banken.

Hverken CBS-ledelsen eller professoren selv mener, at han har brudt ”god skik” på CBS. Institutleder og forskningsdekan har markeret (CBS’ interne intranet), at forskningsmiljøets ”videnskabelige slagsmål bør være på ideer”. Men sagens principielle kerne om ”interessekonflikter” og transparens skal dog drøftes i Akademisk Råd. Hermed afværges, at professorens ageren skal bedømmes i CBS’ Praksisudvalg, der vurderer videnskabelig uredelighed. Som det skete i skandalen med landbrugsøkonomen Troels Troelsen sidste år, og det var ikke nogen køn sag for CBS’ renomme.