CBS-forsker vildledte bevidst om lobbyister

Det var tilsyneladende helt bevidst vildledning om lobbyisters rolle, da lektor Troels Troelsen offentliggjorde sin rapportering om dansk landbrugs urimelige politisk / miljømæssige vilkår. Han hemmeligholdt projektets tætte relationer til den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug (BL), idet BL var leverandør af datamateriale og  idet BLs  egen mand (Torben Vagn Rasmussen) var projektleder – og ghostforfatter på projektet.

Den bevidste vildledning fremgår af interne emails, som DR har fået aktindsigt i. Heraf fremgår, at en sekundær CBS-forsker argumenterede for, at projektlederens rolle burde fremlægges åbent som et medforfatterskab, fordi han var dybt involveret i metodik, data og afvikling. Men det afviste projektchef Troels Troelsen, fordi det ikke ville se godt ud, hvis det kom frem, at landbrugslobbyen var involveret i selve projektets afvikling:

”Vedrørende forfatter, så har Torben (Vagn Rasmussen, red.) og jeg talt om det – og har talt om det for et par uger siden – og vi mener, at det er klogest, at det kun er mig. Det er ikke for lånte fjer – men også fordi Bæredygtigt Landbrug er inde over”. (SE DR-NYHED d.d.)

Det ryster flere af de forskere, som DR har interviewet, at relationerne til lobbyisterne i Bæredygtigt Landbrug blev udeladt ud fra en taktisk overvejelse, så rapporten kom til at se uafhængig ud. Selve rapporten gjorde da også et stort nummer ud af at fremstå som autoritativ videnskab og forskning, idet det af indledningen fremgår ”I udarbejdelsen af denne uvildige analyse fra CBS …” (rapporten 2.august).

Rapporten blev frigivet 2. august og allerede i dagene efter brugte landbrugets lobbyister den politisk: ”Hovedkonklusionerne viser endnu en gang, at de af politikerne givne vilkår for danske landmænds udførelse har været og stadig er langt ringere end i vore nabolande” (SEGES). Og formand for landbruget hovedlobbyister i L&F Martin Merrild mente i et opråb til politikerne, at det er godt, at ”CBS, der er et uafhængigt forskningsinstitut – med friske øjne nu har bekræftet landbrugets grelle situation” (Altinget). (SE FORSKERforum september: ‘Bestillingsrappport…)

Bæredygtig Landbrugs reaktion på afsløringen af den aktive lobbyisme i projektet, har været at lade projektchefen Troels Troelsen sejle sin egen sø. BL-direktør hævder, at han ikke kendte til BL-personers involvering i projektet. Og han erkender, at dele af rapporten er “dårligt håndværk”  (SE BL-KOMMENTAR).

Lektor Troels Troelsen risikerer en sag for videnskabelig uredelighed. Og CBS-ledelsen har pådraget sig et alvorligt troværdighedsproblem, dels ved at indgå en problematisk ekstern kontrakt (med Bæredygtigt Landbrug), dels ved svigt i kvalitetskontrollen (frigivelse af rapporten) og dels ved at CBS’ logo er misbrugt til at legitimere lobbyisters interesser. CBS-ledelse har – som Troels Troelsen – hidtil nægtet at udtale sig om sagen med henvisning til, at man afventer en endelig rapportering … (inden nytår)

CBS-ledelsen har imidlertid selv deltaget i et coverup i forløbet. Ved CBS’ oprindelige frigivelse blev rapporten kaldt “rapport“, uden forbehold (hjemmesiden 2. august). Det blev tre uger senere rettet til “foreløbig rapport” (25. aug.). Rettelsen skete efter, at uregelmæssighederne var afsløret i pressen … (SE KORRIGERET PRESSEMEDDELSE).

CBS-forskningsdekan Peter Møllgaard kalder det en fejl: “Det var åbenlyst, at den i august fremlagte rapport var ufærdig, fx er flere kapitler ufærdige eller mangler. Derfor blev fejlen korrigeret på websiden og andre steder, da CBS’ ledelse blev opmærksomme på det”.