CBS fik julegave af Esben

CBS’s ledelse fik sig en glædelig overraskelse, da der dumpede en ekstrabevilling på 20 mio. ind midt i december fra Uni-minister Esben Lunde Larsen. Det var en helt særlig begunstigelse af CBS, for de andre uni’er fik ingen gaver af ministeren.

CBS havde slet ikke indsendt en ansøgning om pengene. Begrundelsen for særbehandlingen lød lakonisk, at den er givet ”efter en konkret vurdering og som et engangsløft i basisforsknings-tilskuddet til CBS”.

Men hvorfor skulle CBS have penge og hvorfor fik jeg ingen, spørger andre rektorer nu.

Begrundelse: Laveste forskningsbevillinger

Baggrunden er, at ministeriet havde lokaliseret en uforbrugt pulje på 49 mio. kr. som kunne anvendes på forskellige formål, og efter embedsmændene indstilling godkendte Ministeren, at de 29 mio. blev brugt på professionshøjskoler o.a. og de 20 mio. blev givet til CBS, fremgår det af den aktindsigt, som FORSKERforum har fået.

Begrundelsen for, at netop CBS – og ingen andre uni’er – skulle have penge lød, at CBS er det uni’ med den relativt mindste forskningsbevilling. (Målt på nogle indviklede parametre havde CBS kun en forskningsandel på 61 pct. mens fx KU havde 117 pct. og AU 94 pct.(2015)). Det er disse tal, som CBS henviser til, når de kalder sig ”landets fattigste universitet”.

Og det var altså et underskud, som Ministeren ville kompensere.

Særbevillinger skaber sleskekultur

Mens de 29 mio. til professionshøjskoler m.fl. blev bredt delt ud efter objektive kriterier (relativt efter deres uddannelsesproduktion) skabte den målrettede særbevilling på de ٢٠ mio. til CBS løftede øjenbryn i rektorkredsen, for den slags selektive gaver skaber grobund for en sleskekultur, hvor det betaler sig at fedte for ministeren.

For KU-humaniora forekommer særbevillingen noget grotesk, for her må man af økonomiske årsager reducere, udfase eller lukke en række små sprog- og kulturfag. Hvorfor blev de ikke opregnet som ”særligt værdigt trængende”: Hvorfor bevilger Ministeren ikke bare 31,25 mio. til et trængende KU-humaniora, som netop har annonceret lukning / neddrosling af en række mindre fag? – lyder FORSKERforums spørgsmål til ministeren.

”Det er det enkelte universitet, og ikke Uddannelsesministeren, der træffer beslutning om, hvilke uddannelser universitetet vil udbyde. Derudover er der på finansloven er afsat midler til at understøtte universiteternes udbud af små fag. Disse småfag modtager 1,25 mio.kr. pr. fag pr. år som supplement til det ordinære taxametertilskud”, lyder uni-minister Esben Lundes svar.

Men Ministeren vil ikke svare på, at CBS-bevillingen er udtryk for en ny praksis, hvor Ministeren fremover vil uddele vil bevillinger, fordi han mener en institution er særligt værdigt trængende? Han svarer lakonisk :

”Som det fremgår af aktindsigt har det været muligt at give CBS et ekstraordinært tilskud til forskning på grund af et mindreforbrug. Midlerne er ydet, idet CBS modtager relativt færre basisforskningsmidler”.