CBS: Al undervisning suspenderes

– Mandag d. 23 april, udsigt til konflikt –

Hvis overenskomstforhandlingerne bryder sammen, og der bliver konflikt fra d. 7. maj vil det gribe ind i afvikling af eksamensforberedelse og i værste fald også i skriftlig eksamen, som mange steder starter 20. maj.

”Lockout betyder, at arbejdsgiverne midlertidigt opsiger ansættelsen for dem, som er medlemmer af fagforeninger i en ok-konflikt. Men nogle er ikke medlemmer – herunder mange af vores udenlandske kolleger – så nogle studerende vil få undervisning og andre ikke. Det er jo helt ulige betingelser”, siger lektor Ole Helmersen, som er fællestillids-repræsentant for DMs medlemmer.

”På CBS har ledelsen derfor fornuftigvis meldt ud, at i tilfælde af lockout, vil al undervisning blive suspenderet: De studerende skal jo ikke være ulige stillet som i et lotterispil. Og konflikten skal heller ikke medføre splid mellem kolleger på fagene, kan jeg tilføje …”

SDU: Ledelsen tøver

På SDU har tillidsfolk prøvet at overtale ledelsen til, at lukke al undervisning ned:

”Ledelsen har meldt ud, at al undervisning vil blive suspenderet., s å de studerende stilles ens, hvad angår undervisningsafvikling. For hvad med dem, som har lovkrav undervisning, eller som skal deltage i obligatoriske laboratorie-øvelser? Og på SDU er der tilmed det særlige forhold, at nogle lærere og studerende kommer langvejs fra, og måske ikke kan komme frem”, fortæller fælles-tillidsrepræsentant Bjarne Andersen. ”Det er jo kaotisk, så det mest hensigtsmæssige ville være at lukke al undervisning. Men det har ledelsen nølet med – de vil ikke være det eneste uni’, som gør det …”

Ledere er undtaget

Udsigten til konflikt og lockout har skabt masser af turbulens:

”Der er rejst masser af lavpraktiske spørgsmål: Skal jeg tage hjem, hvis jeg er til konference i Kina (svar: ja). Hvis jeg er ph.d.-studerende i sidste fase, får jeg så fristforlængelse? Skal jeg tage hjem, hvis jeg er på mit lange udlandsophold (svar: nej, du har fået dispensation). Og så videre”, forklarer Helmersen.

”Men der er også stillet store principielle spørgsmål: Hvorfor skal vi strejke, fordi vi skal være solidariske med skolelærerne? Nogle ansatte har desværre ringe forståelse for solidaritet, samtidig med at det kan skabe kollegial splid, at nogle er medlem af fagforeninger og andre ikke…”.

Nogle ansatte har også brokket sig over, at de er lockout’et med henvisning til, at de er ”ledere”. Og på nogle uni’er har ledelser undtaget nogle med henvisning til det samme, selv om de pågældende ikke har lederbeføjelser. SDU-tillidsmanden har en klar fortolkning:

”Man er jo ikke leder, fordi man er professor og har mus-samtaler. Man er leder, når man er i lønramme 36+, når man har økonomisk ansvar og har instruktions-beføjelser over personale”.