Kategoriarkiv: Nyheder

GYLLEGATE: Esben Lunde med to falske forklaringer

Gyllegate fortsætter med at forfølge regeringen og miljøminister Esben Lunde Larsen. Senest er der kommet alarmerende data om vandmiljøets tilstand, men for at bortforklare dette roder ministeren sig nu ud falske forklaringer – eller alternative fakta, som præsident Trumps talsmænd kalder det, når Trumps usande fortællinger skal bortforklares…

Sagen handler om, at miljøministeren tilsyneladende ikke vil tage de nyeste data om stigende forurening af det danske vandmiljø alvorligt. 2015-data afslører, at kvælstofforureningen vokser, og at de er 10 pct. højere end Landbrugspakkens forudsætninger. Havmiljøet forringes, og bevæger sig således den forkerte vej i forhold til EU’s måltal for vandmiljøet, viser baggrundsdata til AU-DCEs vandløbs-rapporteringer, som blev offentliggjort midt i januar (SE rapport: ‘Vandmiljø og Natur’, nov. 2016 & SE xl-regneark nr.2 m. regnkorrigerede data 1990-2015).

* Ministerens første bortforklaring handler om skiftende forklaringer. Da de alarmerende data sivede, forsøgte Esben Lunde sig først med en bortforklaring om, at de voksende tal skyldtes et ekstra regnfyldt år 2015 med ekstra kvælstofudvaskning  (DR1-radioavisen kl. 8.00 d. 12.jan.). Men den forklaring holdt ikke vand, for AUs data var faktisk (videnskabeligt) korrigeret for den ekstra regn. Så senere benægtede ministeren over for FORSKERforum, at han havde udtalt sig om de regn-korrigerede tal (61.605 tons); han havde derimod kommenteret brutto-udledningen (78.000 tons).

 ”Men forklaringen om, at FORSKERforum har misforstået ministerens udsagn holder ikke en millimeter, for Radioavisens journalist spurgte formentlig til det korrigerede tal (61.500 tons), som er problemets kerne. Men senere på dagen – åbenbart efter at ministeren var blevet korrigeret af sine embedmænd – skiftede han så forklaring”, fortolker landbrugskonsulent Thyge Nygaard fra Naturfredningsforeningen, som vil have regeringen og ministeren til at tage den alarmerende stigning alvorligt.

* Det andet tilfælde med alternative fakta handler om, at den omhandlede rapport først blev offentliggjort 16. januar, selv om den skulle have været offentliggjort i december. Og ministeren skyder skylden for de seks ugers forsinkelse på AU-DCEs forskere; ministeriet var angiveligt ”ikke færdige med dialogen med forfatterne”.

Men Esben Lundes udlægning svarer slet ikke til den dokumentation, som FORSKERforum har fået og som afslører, at AU-DCE faktisk afleverede rapporteringen, klar til tryk, allerede 24. november. Det var altså seks uger, før den blev offentliggjort. FORSKERforum har forgæves forsøgt at få ministerens forklaring på denne uoverensstemmelse.

Naturfredningsforeningen (DN undrer sig over de seks ugers forsinkelse og mistænker, at ministeriet / ministeren forhalede offentliggørelsen af de alarmerende 2015-data, fordi det ville få Landbrugspakkens data-forudsætninger til at fremstå i et dårligt lys – ”så regeringen udskyder blot den ubehagelige sandhed, at Landbrugspakken hviler på et endnu mere fejlagtigt grundlag?” (DN-direktør Michael Leth Jess – SE IØVRIGT DNs-perspektivering).

Men et andet motiv til tilbageholdelse kunne være, at Regeringen i december forhandlede krav om ”efterafgrøder” med EU, og hvis EU kendte de nyeste data fra 2015, ville regeringens forhandlingsposition blive svækket, fordi EU kunne stramme sine miljøkrav til Landbrugspakkens implementering. Derfor skulle offentliggørelsen forhales.

FORSKERforum spurgte ministeren, om rapportens 2015-data blev fremlagt for EU under forhandlingerne, og hertil lød svaret: ”Jeg kan ikke udtale mig om regeringens fortrolige dialog med Kommissionen” (pr. email).

FORSKERforum har forgæves spurgt til fakta i EU-Kommissionens miljøafdeling…

 

 

Thybo-advokat truer med injurie-sag

Sagen med den fyrede geologi-professor Hans Thybo står stille, men udarter alligevel. Flere end 1500 fra Danmark og udlandet har underskrevet et protestbrev til KU-rektor Ralf Hemmingsen. Underskriverne forlanger, at KU-ledelsen trækker fyringen tilbage.

Men sagen er gået i hårdknude. Thybos fagforening DM har forsøgt sig som mægler, men uden held. KU-ledelsen vil ikke genansætte, og Thybo vil tilsyneladende ikke indgå forlig. Dermed lander sagen formentlig som en voldgiftssag.

Thybos advokat holder imidlertid sagen varm ved at kræve et dementi fra KUs ledelse. Ellers truer man med injuriesag.  Han henviser til, at en anonym KU-kilde – ”en fra universitetets ledelse” – er citeret for at fortælle, at Thybos personalesag indeholdt mere end 170 akter, og at der var ”tonsvis af begrundelser mod ham”. Thybos personalesag fylder angiveligt mere end 1300 sider og vejer mere end to kilo. (WEEKENDAVISEN: ‘Rektor med dårlige råd’, 13. jan.).

På tværs af de angiveligt tonsvis af begrundeler valgte KU-ledelsen imidlertid at følge statens advokats (Kammeradvokatens) råd om at skære sagen til, fortæller den anonyme kilde, så der blev brugt to konkrete fyringsbegrundelser – som der altså nu protesteres mod og som Thybos fagfagforening (DM) kører sag på.

WA’s oplysninger om et underliggende lag i sagen lignede et karaktermord på Thybo, og det forarger Thybos advokat, som nu forfølger de anonyme antydninger om Thybos tjenesteforseelser, fordi det er udsagn af injurierende karakter. Derfor har advokaten på Thybos vegne skrevet til KU’s ledelse og krævet, at KUs ledelse dementerer oplysningerne. Thybos advokat vil ikke afkræfte fremstillingen, men vil heller ikke udtale sig til FORSKERforum.

Juridisk set får Thybos advokat dog problemer med at anlægge injuriesag mod KUs ledelse med henvisning til en anonym udtalelse fra ”en fra universitetets ledelse”, som ledelsen selvsagt ikke står til ansvar for. Hvis der skal anlægges sag, bliver det derfor mod journalisten på WEEKENDAVISEN for at have viderebragt en urigtig oplysning.

KU’s vicedirektør Jasper Steen Winkel vil hverken be- eller af-kræfte, at KU har modtaget sådan en henvendelse. Og han har i øvrigt ingen kommentarer.

  • THYBO-SAGEN er omtalt i det nummer af FORSKERforum 301, som udkommer torsdag: “Professorer: Tenure-garantier i laser efter Thybo…

Landbrugslobby kræver CBS-penge retur

CBS-ledelsen håbede utvivlsomt, at affæren om Troels Troelsens landbrugsrapport ikke ville blive mere pinlig og pinefuld, men så nemt slipper de ikke. Den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug kræver nemlig 400.000 kr. forskningspenge retur, efter at CBS’ ledelse lige før jul besluttede, at den kontroversielle rapport skulle trækkes tilbage (SE DR-NYHEDERNE).

Sagen blev forkludret fra starten. Da rapporten blev offentliggjort blev den stærkt kritiseret af KU-forskere, men CBS’s ledelse prøvede at afværge kritikken ved at omdøbe rapporten til ”foreløbig” og udsætte sine kommentarer til en endelig udgave. Men da der så kom nye belastende oplysninger´- og CBS-rektor måtte i DR-DEADLINE for at forklare sig – valgte ledelsen at trække rapporten tilbage med henvisning til, at en styregruppe vurderede den som ”ikke god nok”. (Rapporten skal dog fortsat undersøges i CBS’ interne Praksisudvalg, og hovedforfatter Troels Troelsen risikerer en sag i Uredelighedsudvalget).

Bæredygtigt Landbrug (BL) bevilgede de 400.000 kr. til projektet (via en bevilling fra den offentlige landbrugsfond Promilleafgiftsfonden – hvor Bæredygtigt Landbrugs formand i øvrigt sidder i bestyrelsen). Nu er de utilfredse med CBS’ tilbagetrækning, og kræver altså pengene retur.

Sagen afslører forskeres risiko ved at mingle med politiske aktører og at afvige for meget fra forskningsdydens smalle sti. Det vides ikke, hvordan CBS-ledelsen vil håndtere kravet om tilbagebetaling, men de kan i hvert fald konstatere, at der bag lobbyisternes krav ligger en stor del hykleri. Lobbyisterne er nemlig selv ophav til miseren. Lobbyisterne pressede på for at få en rapport med CBS’ officielle videnskabelige stempel på, som støttede foreningens mærkesager og argumenter om at landbruget er økonomisk belastet af danske miljøregler – og det fik de så i i Troelsens rapport

Men BL – som er kendt for at (rets-) forfølge sine kritikere – var selv dybt involveret udarbejdelsen af i den kontroversielle rapport. BL havde på den ene side sine ghostwritere på projektet, hvilket gør BL til part. På den anden side var BL dengang best-buddies med lektor Troels Troelsen, men nu kalder BL-talsmænd rapporten for ”dårligt håndværk”.  Og på den tredje side beskylder BL altså nu CBS for ikke at overholde kontrakten, og vil have penge tilbage…

Balladen om selve rapporten skyldes, at hovedforfatteren lektor Troels Troelsen helt bevidst fortiede og vildledte om lobbyisternes rolle og indflydelse. BLs finansiering og BL-personers centrale rolle som leverandør af datamateriale var fortiet. BLs egen var mand (Torben Vagn Rasmussen) var projektleder – og dermed ghostforfatter.

Mails – som DR fik aktindsigt i – afslører tilmed, at rapportens forfatter Troels Troelsen udelod disse relationer ud fra en taktisk overvejelse, så rapporten – ”denne uvildige analyse fra CBS” – kom til at se uafhængig ud.

Rapporten blev frigivet 2. august og allerede i dagene efter brugte landbrugets lobbyister den politisk. Formanden for landbruget hovedlobbyister i L&F Martin Merrild mente i et opråb til politikerne, at det er godt, at ”CBS – der er et uafhængigt forskningsinstitut – med friske øjne nu har bekræftet landbrugets grelle situation” (Altinget).

Også miljøminister Esben Lunde Larsens embedsmænd har haft fingrene i sagen. De advarede allerede i august minister Esben Lunde om, at rapporten var problematisk i metode og indhold, men ministeren informerede ikke Folketinget – sandsynligvis for at beskytte Bæredygtig Landbrugs interesse i at få rapporten autoriseret, mener S-miljøordfører Simon Kollerup (Altinget 11. jan.). Og ministeren skal nu i åbent samråd i Miljøudvalget d. 1. febr.

GYLLEGATE: Esben Lunde underkender AU-forskere

Kvælstof-forureningen i havmiljøet er værre end hidtil antaget. Det betyder, at data bag Regeringens kontroversielle Landbrugspakke var misvisende. Det afslører de seneste registreringer for kvælstofudledningen 2015, rapporteret af AUs nationale miljøforsknings-center DCE.

Udledningen stammer især fra landbrugets gødning, og udledningen steg i 2015 til 61.200 tons – og det er 1 pct. mere end året forud og 10 pct. mere ned i 2012, selv om EU’s direktiv for vandmiljø dikterer, at tallet skal falde.

Miljøminister Esben Lunde Larsen underkender imidlertid AU-forskernes rapport: Merudledning skyldes ikke mere kvælstof fra landbruget, derimod en større vandafstrømning i 2015, ”altså større nedbør” (Radioavisen). Også formanden for landbrugslobbyen Landbrug og Fødevarer Martin Merrild henviser til, at ”det regnede mere end normalt, det oplevede jeg på på mine egne marker”.

Men miljøministeren taler tilsyneladende mod bedre vidende, for han har haft AU-forskernes tal i seks uger. For den videnskabelige DCE-rapport opererer faktisk med klimakorrigerede beregninger, herunder at nedbørsmængden var ekstraordinær i 2015 (nemlig 19 pct. over gennemsnittet for 1990-2014, og med en afstrømning på 31 pct. over normalen). Og der er justeret for de ekstra regnmængder i rapporten, som FORSKERforum har set. (”Vandløb 2015”. NOVANA, videnskabelig rapport fra DCE, 2016).

FORSKERforum har forgæves søgt en kommentar til miljøministerens underkendelse fra AU-DCEs projektleder Jørgen Windolf, men han ligger med influenza.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at de nye tal nok engang beviser, at Landbrugspakken bygger på vildledende forudsætninger. Før pakken udledte landbruget altså mere end man måtte, og Landbrugspakken gør det bare værre. Naturfredningsforening klagede allerede sidste år til EU over, at pakken strider mod miljøbeskyttelsesdirektiver. Regeringen fik derfor et udredningspålæg fra EU (”pilotskrivelse”), som parterne forhandler om. (SE DNF-pressemeddelelse)

2015-rapporteringens er forsinket, for efter normal praksis skulle den være offentliggjort i starten af december. FORSKERforum erfarer, at rapporten var afleveret af AU-DCE i slut-november. Men offentliggørelsen blev angiveligt forsinket i ministeriet, fordi miljøminister Esben Lunde ikke havde tid til at se på den. Derfor først nu i januar.

Naturfredningsforeningens direktør Michael Leth Jess mistænker, at regeringen helt bevidst har tilbageholdt offentliggørelsen: ”Kunne det tænkes, at det er fordi tallene viser, at udledningen fortsat stiger, og regeringen blot udskyder den ubehagelige sandhed, at Landbrugspakken hviler på et endnu mere fejlagtigt grundlag?”.

Et nærliggende motiv for Esben Lunde til at tilbageholde de røde data kunne være, at Regeringen i december forhandlede krav om ”efterafgrøder” med EU, og hvis EU kendte de røde data, kunne EU skærpe sine krav. Aftalen blev forhandlet på plads lige inden jul.

FORSKERforum har spurgt Miljøministeren, hvorfor rapporten først offentliggøres nu, når den var færdig i november? Og om ministeriet forelagde 2015-data for EU, så de indgik i forudsætningerne for aftalen om efterafgrøder?

Rapporten bliver offentliggjort i morgen ved en konference i Eigtveds Pakhus.

Ironi på CBS: Møde om pressekontakt – lukket for pressen

Det er en kendt sag, at bestyrelsesmøder er lukkede for pressen, når bestyrelsesformænd vil have ting handlet af bag lukkede døre. Det er også en kendt sag, at nogle universiteter bruger deres presseafdelinger som gatekeepers, når ledere ikke vil have, at pressen kan få fat på dem…

Nu introducerer CBS en ny variant af lukketheden, idet pressen ironisk nok forbydes adgang til et arrangement, der handler om forskeres relation til pressen! CBS-forskere kan nemlig i dag kl. 15.30 i dag høre den mangeårige Berlingske-chefredaktør Lisbeth Knudsen uddele erfaringer under overskriften:

”SIG NOGET ELLER TI STILLE – SAMARBEJDE MED PRESSEN: AF PLIGT NØDVENDIGHED ELLER LYST?”, med den forklarende undertekst: ”Hvordan samarbejder du med pressen, når du vil have din forskning bedst muligt ud? Samarbejder du overhovedet med pressen og samarbejder du nok med pressen?”

FORSKERforum ville lave en reportage på mødet, men reporteren blev afvist på forhånd, da han bad om tilladelse til at deltage. Begrundelsen lød: ”Arrangementet tilsigter en fri, åben debat og på baggrund af det, har arrangørerne vurderet ikke at invitere pressen” (mail fra CBS-presseafdeling d.d.).

Det forekommer imidlertid påfaldende, at et oplysende arrangement med en ekstern person – som ikke en del af CBS-ledelsen – lukkes for offentligheden. Og det er er påfaldende, at CBS-forskeres relation til medierne tilsyneladende er et konfliktfelt, som bedst håndteres bag lukkede døre

Af foromtalen fremgår: ”Lisbeth Knudsen – en af de mest indflydelsesrige mediepersoner i Danmark, direktør for Mandag Morgen (tidligere direktør for Berlingske Media) og adjungeret professor på CBS – giver sit bud på, hvordan forskere og medierne kan samarbejde bedre til fælles gavn. Seminaret vil give inspiration og nye ideer til din forskningsformidling i 2017”.  (SE CBS’ ARRANGEMENTSLISTE)

Konspiratorisk anlagte kan kæde lukketheden sammen med, at der kan komme kritik af CBS-ledelsens egen kommunikation, fx i håndteringen af den lektor Troels Troelsen kontroversielle landbrugsrapport om dansk landbrugs urimelige politisk / miljømæssige vilkår. Rapporten blev mødt af voldsom ekstern kritik for at være delvis ghost-writed af den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug. I første omgang prøvede CBS-ledelsen at fortie sagen, så prøvede ledelsen at lave et cover-up ved at omdøbe rapporten til ”foreløbig”. Men først da det store medie DR gik ind i sagen, kom ledelsen på helt andre andre tanker, og trak rapporten tilbage, samtidig med at den blev sendt til kritisk gennemgang i CBS’ interne Praksisudvalg, hvor den så er parkeret i de næste mange måneder.

Sagen påførte CBS-ledelsen et alvorligt troværdighedsproblem, dels ved at indgå en problematisk ekstern kontrakt (med Bæredygtigt Landbrug), dels ved svigt i kvalitetskontrollen (frigivelse af rapporten) og dels ved at ledelsen deltog i et cover-up over for offentligheden, bl.a. ved at henvise til, at ledelsen først ville kommentere den endelige rapport … m.m.

FORSKERforum indstillede Berlingske til Cavling

BERLINGSKE fik i dag Cavlingprisen for afsløringen af ”Gyllegate”. BERLINGSKE-journalisterne var indstillet af BERLINGSKE-kolleger og af FORSKERforum. Her kan du læse FORSKERforums indstilling:

“Det vil være meget uretfærdigt, hvis ikke Berlingske-journalisterne Lars Nørgaard Pedersen, Chris Kjær Jessen og Michael Lund får Cavling-prisen for i en enestående velresearchet artikelserie i foråret 2016 at afdække Kvælstofsagen eller ”Gyllegate”. En månedlang artikelserie afslørede stykvist V-regeringens manipulationer med miljødata i en lov af stor samfundsmæssig betydning.

Artikelserien: Lørdag d. 13. februar 2017 offentliggjorde Berlingske en artikel om, at flere forskere afviste data relateret til loven om Landbrugspakken. Artiklen skulle vise sig at bygge på en månedlang research, som udløste en række artikler, der afslørede hvordan miljøminister Eva Kjer Hansen og hendes embedsmænd havde manipuleret dels lovprocessen og dels lovforslagets miljødata (22. dec. 2015).

Ved hjælp af de udvidede offentlighedsregler i miljøsager og miljøregnestykker kunne journalisterne afsløre en række eksempler på, at Landbrugspakken var manipuleret, så den fremstod som mere miljøvenlig og grøn, end fakta kunne bære.

Nærlæsning af mailkorrespondance afslørede tilmed, at embedsmænd allerede i november 2015 havde forsøgt at presse Aarhus Universitets ’sektorforskere’ til at fremlægge prognoser, som kunne afdramatisere konsekvenserne af mere kvælstof (fx ved at manipulere med base-line: miljøpåvirkning, som ikke har noget med landbrugspakken at gøre m.m.).

Politisk gav det Konservative (Rasmus Jarlov) og Enhedslisten (Maria Gjerding) skyts til at fokusere på den kreative bogføring. Politisk kulminerede sagen ved en høring, hvor syv forskere erklærede, at de ikke kunne genkende Miljøministerens regnestykker. Herefter måtte minister Eva Kjer Hansen gå af (27. februar) – mens folketingsflertallet i øvrigt vedtog L68 med de røde tal!

Senere har Berlingske så afsløret yderligere manipulationer i lovfremstillingen, især fortielse af problemer i forhold til forskellige EU-direktiver (især vandrammedirektivet). Der blev også sat fokus på embedsmandsrollen i nogle artikler, der eksponerede, hvordan top-embedsmænd aktivt havde deltaget i manipulationerne.

Journalistisk var metoden 1) kritisk og systematisk analyse af lovens enorme baggrundsmateriale (aktindsigt, lovforslag, besvarelser af folketingsspørgsmål m.m.), 2) databearbejdning, 3) informerede og kritiske spørgsmål til miljøforskere og 4) (anonyme) kilder, som havde tillid til journalisterne

FORSKERforum – som konkurrerede med Berlingske på stoffet – var konstant bagude på deres grundig research. Ingen andre medier kunne konkurrere med Berlingske-journalisterne, som var startet research lang tid før alle andre – og derfor fik historien for sig selv.

Det var en enestående journalistisk præstation og prioritering. Berlingskes chefredaktion skal derfor også krediteres, for den slags kritiske og dybdeborende journalistik kræver ressourcer og tålmodighed. Samtidig skal det ikke underdrives, at journalistikken foregik op ad bakke, imod en regerings og et folketingsflertals forhåndsaftale om at gennemføre lovgivningen om Landbrugspakken. (Konservative protesterede først efter Berlingskes afsløringer).”

INDSTILLER: Red.leder Jørgen Øllgaard, FORSKERforum

Sektorforskning: Ny konflikt om standard-kontrakten

Efter månedlange forhandlinger om tavshedsklausuler og retningslinjer for offentliggørelse fik Miljøministeriet lige før årsskiftet filet standardkontrakter for ‘sektorforskningens’ myndighedsbetjening på plads, som uni-ledelser og eksperter kunne godkende.

Efterfølgende viser det sig imidlertid, at der er et uafklaret hængeparti skjult mellem linjerne. Det fremgik diskret af Miljøministeriets følgeskrivelse til den endelige standardkontrakt (til tilkøbsydelser). Her står der, at ministeriet i starten af 2017 vil ”afklare rækkevidden af Miljøministeriets brugsret i forhold til modeller og software m.v.”

FORSKERforum erfarer, at den kryptiske passus dækker over en potentiel konflikt om myndighedens (Miljøministeriets) ejendomsret til data og især om, hvor langt den giver adgang til universitets bagvedliggende ”vidensbank”. Af standardkontrakten fremgår ret vidtgående, at Miljøministeriet / Styrelsen vil have ”uigenkaldelig brugsret til Underliggende Materiale, der er inkorporeret i Leverancen, fx i form af data, koder, beskrivelser og dokumentation, i det omfang det er nødvendigt for at kunne udnytte den ovenfor beskrevne brugsret til Leverencen” (par. 11.5). Og en del af den ubegrænsede brugsret handler om, at myndigheden kan udlevere dette til tredjepart (par. 11.4).

For universitetet er det imidlertid et problem, at Miljøministeriet vil have åbnet op for adgang til uni’s bagvedliggende ”vidensbank” som en del af leverancer. Uni’ risikerer nemlig hermed at afgive noget af sit ’kapital-apparat’. Og den frigivne ’vidensbank’ kan ministeriet så udnytte til at udlicitere (konkurrenceudsætte) ved at overgive vidensbanken til en anden aktør – hvorved uni’ mister opgaver og millionindtægter.

 ”Det kritiske er såmænd ikke formuleringerne om ’brugsretten’, derimod et muligt krav om udlevering af uni’s bagvedliggende viden og koder til software og modeller, så myndigheden kan overtage og ændre vores modeller, samt ikke mindst udlevere det til tredjepart. Hermed vil vi afgive fundamentet for den viden, som universitetet og forskerne har rettigheder til, og som de har tilvejebragt gennem årelangt arbejde”, forklarer prodekan Kurt Nielsen fra AU-Science.

 ”Overordnet set er jeg meget tilfreds med standardkontrakten for tilkøbsydelser. Men som det nu er formuleret i standardkontrakten vil AU i fremtiden nøje vurdere og forhandle hvert enkelt konkret kontrakt-udkast. Og principielt må vi groft sagt trække stregen ved at skrive under på kontrakter, hvor vi udleverer de data og det software, som hører til den konkrete udredning. Hvis myndigheden også kræver ejendomsret til vores bagvedliggende ’ videnbank’, må vi takke nej til projektet”.  

FORSKERforum erfarer, at der bag de kryptiske formuleringer om de ekstra tilkøbs-kontrakter også ligger en parallel – men mere indgribende – konflikt om formuleringerne i de overordnede rammeaftaler mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet. Det er kontrakter til 383 mio. kr. (Finansloven 2017). Denne rammeaftaler for de næste fire år (2017-20) forhandles tilfældigvis netop nu.

Kontorchef Lars Møller Christensen fra Miljøministeriet siger: ”Jeg har ingen kommentarer til spørgsmålet om immaterielle rettigheder, mens der er igangværende principdrøftelser. Men jeg kan bekræfte, at der foregår pt. drøftelser om brugsretten til software m.m. i relation til AUs rammeaftale. Rammeaftalerne med DTU og KU er indgået”.

Endelig: Standardkontrakter for sektorforskningen

“Efter månedlange forhandlinger om tavshedsklausuler og retningslinjer for offentliggørelse m.m. har Miljøministeriet endelig fået lavet konceptet for de standardkontrakter for myndighedsbejening, som uni-ledelser og eksperter siger god for og som sektoren skal leve med fremover.

“Endelig kom der en standardkontrakt, som ikke lugter af mundkurv og pålægger lukkethed i strid med lovgivningen. I den endelige udgave er 3. udkasts famøse bestemmelser om tavshedspligt for forskeres leverencer ’til brug i nationale beslutningsprocesser…’ taget ud”, konstaterer offentlighedsrets-professor Oluf Jørgensen.

I standardkontrakterne står der nu om forskeres tavshedspligt, at der kan ske en forhandling mellem parterne, hvor myndigheden kan gøre opmærksom på mulig tavshedspligt, men det skal ske ‘skriftligt og begrundet’ – og uni’erne har den suveræne afgørelse om noget skal hemmeligstemples (par. 14.2). Og der indgår nu et afsnit om “Forskningsfrihed, offentliggørelse og akindsigt” med direkte henvisning til miljøoplysningsloven og offentlihedsloven som overordnede rammer (par. 15).

Også sociologiprofessor Heine Andersen – som pt. arbejder på en udredning om forskningsfrihedens vilkår – er tilfreds, dog med et par skønhedspletter, fx at en myndighed kan redigere og forkorte i sin formidling af leverancer. Myndigheden har også mulighed for at udsætte en leverance, uden at det skal begrundes skriftligt.

Heine Andersen påpegede allerede for mere end to år siden problemet for Miljøministeriet, som forholdt sig passivt. Først da problemet med tavshedspligt og offentliggørelse blev eksponeret i skandalen om Gyllegate skete der noget.

“Forskellen mellem de gamle kontrakter og den nye standardkontrakt afslører store svigt hos både myndigheder og uni-ledelser, som har forsømt at beskytte forskningsfriheden. Ingen ved således hvor mange gange ‘sektorforskere’ har måttet se deres forskning bøjet, eller hvor mange gange Folketinget ikke har fået forelagt forskeres saglige rådgivning…”, konstaterer Heine Andersen.

Deltidslærer-vilkår for Højesteret

Principielle spørgsmål om forskelsbehandling af d-vip’ere (deltids-lærere) kan ende i Højesteret. Universitetslærer-fagforeningerne med DM og Djøf i spidsen har nemlig anket Østre Landsrets dom, som handlede om fire d-VIP’ers status og rettigheder i årelange ansættelser på på RUC.

Mest principielt dømte Østre Landsret, at d-vip’ere ikke har ret til pensionsbidrag på linje med de fastansatte vip’ere. Selv om deltidslærerne faktisk udfører samme undervisningsopgaver som fast-vip’ere, dømte Landsretten at der er forskelle i kvalifikationer / færdigheder – jf. kravbeskrivelse i stillingsstrukturen – som berettiger at d-vip’erne ikke kan kræve samme vilkår som de fastansatte professorer, lektorer og adjunkter.

Fagforeningerne er helt uenig med Landsrettens præmis, som er formel og baseret ”øjensynlig alene på de abstrakte forudsætninger i stillingsstrukturen”. De konkrete opgaver, som de rutinerede d-vip’ere udførte med forelæsninger, holdundervisninger eller administration på RUCs basisuddannelse, var ”ganske samme opgaver” som fast-vip’erne. Parterne fik fx samme forberedelsestid. Det er derfor forskelsbehandling, når fast-vip’erne fik pension og d-vip’erne ikke fik (altimens fagforeningerne også vil føre bevis for, at d-vip’ernes real-løn er lavere).

Fagforeningerne anker også Landsrettens erstatning på 25.000 kr. fordi den er så lav, at den ikke har nogen præventiv effekt. RUC blev dømt for at omgå lov om tidsbegrænset ansættelse, (hvorefter tidsbegrænsede ansættelser i samme stilling kun kan fornys to gange). RUC ansatte d-vip’erne i mere end tre forlængede ansættelser fra sept. 2012-14.

EU’s deltidsdirektiv dikterer, at man efter den 3. ansættelse har ret til fastansættelse. Praksis er imidlertid ofte, at ansættelsesforløbet stoppes, så arbejdsgiverne slipper for at fastansætte. Fyringstruslen betyder, at de ansatte ikke har noget motiv til at kræve reglerne overholdt – og det strider direkte mod direktivets intention, konstaterer fagforeningerne.

Og Landsretten lave godtgørelse til d-vip’erne vil ikke have en præventiv effekt på arbejdsgivere, for den er ikke skræmmende: ”Tværtimod vil den retstilstand, som følger af Landsrettens præmisser, netop indebære overhængende risiko for misbrug …”, i stedet for at være et værn.

Fagforeningerne kræver i stedet en erstatning / godtgørelse på 200.000 kr.

CBS-forsker vildledte bevidst om lobbyister

Det var tilsyneladende helt bevidst vildledning om lobbyisters rolle, da lektor Troels Troelsen offentliggjorde sin rapportering om dansk landbrugs urimelige politisk / miljømæssige vilkår. Han hemmeligholdt projektets tætte relationer til den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug (BL), idet BL var leverandør af datamateriale og  idet BLs  egen mand (Torben Vagn Rasmussen) var projektleder – og ghostforfatter på projektet.

Den bevidste vildledning fremgår af interne emails, som DR har fået aktindsigt i. Heraf fremgår, at en sekundær CBS-forsker argumenterede for, at projektlederens rolle burde fremlægges åbent som et medforfatterskab, fordi han var dybt involveret i metodik, data og afvikling. Men det afviste projektchef Troels Troelsen, fordi det ikke ville se godt ud, hvis det kom frem, at landbrugslobbyen var involveret i selve projektets afvikling:

”Vedrørende forfatter, så har Torben (Vagn Rasmussen, red.) og jeg talt om det – og har talt om det for et par uger siden – og vi mener, at det er klogest, at det kun er mig. Det er ikke for lånte fjer – men også fordi Bæredygtigt Landbrug er inde over”. (SE DR-NYHED d.d.)

Det ryster flere af de forskere, som DR har interviewet, at relationerne til lobbyisterne i Bæredygtigt Landbrug blev udeladt ud fra en taktisk overvejelse, så rapporten kom til at se uafhængig ud. Selve rapporten gjorde da også et stort nummer ud af at fremstå som autoritativ videnskab og forskning, idet det af indledningen fremgår ”I udarbejdelsen af denne uvildige analyse fra CBS …” (rapporten 2.august).

Rapporten blev frigivet 2. august og allerede i dagene efter brugte landbrugets lobbyister den politisk: ”Hovedkonklusionerne viser endnu en gang, at de af politikerne givne vilkår for danske landmænds udførelse har været og stadig er langt ringere end i vore nabolande” (SEGES). Og formand for landbruget hovedlobbyister i L&F Martin Merrild mente i et opråb til politikerne, at det er godt, at ”CBS, der er et uafhængigt forskningsinstitut – med friske øjne nu har bekræftet landbrugets grelle situation” (Altinget). (SE FORSKERforum september: ‘Bestillingsrappport…)

Bæredygtig Landbrugs reaktion på afsløringen af den aktive lobbyisme i projektet, har været at lade projektchefen Troels Troelsen sejle sin egen sø. BL-direktør hævder, at han ikke kendte til BL-personers involvering i projektet. Og han erkender, at dele af rapporten er “dårligt håndværk”  (SE BL-KOMMENTAR).

Lektor Troels Troelsen risikerer en sag for videnskabelig uredelighed. Og CBS-ledelsen har pådraget sig et alvorligt troværdighedsproblem, dels ved at indgå en problematisk ekstern kontrakt (med Bæredygtigt Landbrug), dels ved svigt i kvalitetskontrollen (frigivelse af rapporten) og dels ved at CBS’ logo er misbrugt til at legitimere lobbyisters interesser. CBS-ledelse har – som Troels Troelsen – hidtil nægtet at udtale sig om sagen med henvisning til, at man afventer en endelig rapportering … (inden nytår)

CBS-ledelsen har imidlertid selv deltaget i et coverup i forløbet. Ved CBS’ oprindelige frigivelse blev rapporten kaldt “rapport“, uden forbehold (hjemmesiden 2. august). Det blev tre uger senere rettet til “foreløbig rapport” (25. aug.). Rettelsen skete efter, at uregelmæssighederne var afsløret i pressen … (SE KORRIGERET PRESSEMEDDELSE).

CBS-forskningsdekan Peter Møllgaard kalder det en fejl: “Det var åbenlyst, at den i august fremlagte rapport var ufærdig, fx er flere kapitler ufærdige eller mangler. Derfor blev fejlen korrigeret på websiden og andre steder, da CBS’ ledelse blev opmærksomme på det”.