BREAKING: Esben Lunde udsætter evaluering af Landbrugspakken

Før Landbrugspakken blev AUs sektorforskere sat under pres fra miljøminister Eva Kjer Hansen & embedsmænd. AUs vandmiljøforskere skulle i 2015 komme med data og prognoser for ’baseline’, der skulle afdramatisere Landbrugspakkens miljøregnskab. Den manipulation bidrog til “Gyllegate” med ministerens exit.

Nu er AU igen under pres. Denne gang handler det om tilbageholdelse af data på de faktiske konsekvenser af Landbrugspakken. Disse data for 2016 afventes med spænding og skulle ifølge AUs kontrakt med Miljøministeriet være finpudsede slut-september (efter høringsrunde) og med offentliggørelse 1. november.

Men på FORSKERforums anmodning om aktindsigt (i ”afstrømningsnormaliserede data”) oplyser AU-chefkonsulent Poul Nordemann Jensen overraskende, at disse endnu ikke foreligger. Og tidsplanen for rapportering af NOVANA-2016 er såmænd udskudt 4-5 måneder, så den først offentliggøres 29. marts 2018.

Miljøminister Esben Lunde får dermed udskudt en evaluering og forventelig ballade om Landbrugspakkens konsekvenser. Det er nemlig helt forudsigeligt, at Landbrugspakkens merudledning af kvælstof i det første år (2016) vil føre til mere forurenede havmiljøer – og det vil NOVANA-2016 dokumentere. Og samme data vil afsløre, at regeringens forudsætninger for Landbrugspakken var misvisende og manipulerede.

AU forklarer udsættelsen af offentliggørelsen med, at et konsulentfirma har brugt forkerte analysemetoder på indkomne vandprøver. Det oplyste Miljøministeren nemlig i juni (SE M-ORIENTERING). Det blev i pressen blev dramatiseret til, at de fejlagtige analyser kunne betyde, at man ikke kan vurdere Landbrugspakkens første år (INGENIØREN 26.juni). Og så satte Esben Lunde i øvrigt AUs sektorforskere til at vurdere konsekvenserne (SE M-SVAR). 

Men Miljøministerens udmelding og udsættelsen af NOVANA-2016 er imidlertid spin, for de såkaldte fejlanalyser har marginal betydning for totalanalysen, vurderer vandmiljøeksperter over for FORSKERforum; anonymt fordi “det er meget politiseret stof”. Ministeriet dramatiserer og Folketinget vildføres. Metodefejlen vedrører nemlig ikke nitratudledning som udgør 80-90 pct. af det totale kvælstof, men højst en lille procentdel af det øvrige.

Og AU spiller med på dramaet, når man godtager udsættelsen på et tyndt fagligt grundlag, siger eksperterne. Som undrer sig over, at AU påstår, at de ikke har de data, som FORSKERforum har søgt aktindsigt i. Den påståede fejlkilde er nemlig marginal (og kunne forklares med en note).

Den påståede fejlkilde består i, at et vandlaboratorium ikke har brugt en ny, men gammel analysemetode. Hertil indvender eksperterne, at forskellen mellem nye/gamle metoder kun giver marginale forskelle, som ligger inden for almindelig usikkerhed på den slags data. Og den gamle metode er faktisk bedre, sagde ministeriets egen Naturstyrelsen i øvrigt i 2012: ”På det foreliggende grundlag anbefales, at der ikke åbnes for anvendelse af DS/ISO 29441” … (NATURSTYRELSEN NOTAT, 2012)