BØRSENs fake news om landbrugsrapport

Tilbagetrukket CBS-rapport blev anført som autoritativ videnskabelig kilde. Men både forfatteren og debatredaktøren afviser, at de spreder fake-news. Og CBS-ledelsen vil ikke protestere.

Spreder BØRSEN ikke fake news, når BØRSEN trykker kronik, som henviser til og kalder en CBS-landbrugsrapport for et godkendt ’videnskabeligt case study’ – selv om rapporten er trukket tilbage?

Sådan lød spørgsmålet til BØRSENS debatredaktør, efter at BØRSEN havde bragt en kronik med reference til den kontroversielle landbrugsrapport, som CBS trak tilbage i 28. marts, fordi den gjorde sig skyldig i brud på ”ansvarlig forskningspraksis”. CBS ville altså ikke lægge logo til, og lektor Troels Troelsen tog sin afsked ad bagdøren.

Alligevel kaldes den i BØRSEN-kronikken for et ”videnskabeligt case-study”, udgivet af CBS.

Debatredaktøren forsvarer ikke trykningen af kronikkens påstande ved at beklage, at han var uvidende om tilbagetrækningen.

Han vil slet ikke anerkende, at der er tale om fake news. Og det mener kronikøren heller ikke, viser det sig, da FORSKER­forum forfølger sagen.

Debatredaktøren:
”Ikke klart om rapporten var forkert…”

Spreder BØRSEN ikke fake news, når…?

Det kontante spørgsmål svarer BØRSENs debatredaktør ikke på i mail til FORSKERforum:

”Kronikøren fremlægger i kronikken helt åbent sine kilder, så offentligheden og forskerne kan gå i rette med kronikkens indhold og dokumentation. Vi lægger vægt på at bringe svar på og kritik af debatindlæg og kronikker, men vi har endnu ikke modtaget nogle som svar på kronikken”, svarer cand.polit. og debatredaktør Thomas Bernt Henriksen.

Og så forklarer han om sine motiver til at trykke kronikken: ”Afvejningen var to i forhold til de presseetiske regler: Nemlig på den ene side ikke at hindre offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden over for hensynet til, at pressen skal bringe korrekte informationer. Det er i dag ikke klart, om rapportens konklusioner er forkerte eller rigtige i forhold til landbrugets rammevilkår, og derfor er det og var det vores opfattelse, at det er i orden, at delrapportens konklusioner omtales, fordi indholdet kan have offentlighedens interesse i lyset af den omfattende debat sidste år.”

Kronik: ’Det første
videnskabelige case study…’

Sådan stod der i kronikken i BØRSEN, under mellemrubrikken ’Videnskabeligt case study’:

”I efteråret 2016 udkom rapporten ‘Dansk Landbrugs Rammevilkår og Konkurrenceevne’ fra CBS. CBS-rapporten er det første videnskabelige case study, hvor der tages udgangspunkt i at beskrive virkeligheden for tab og konkurrenceevne ud fra 57 landbrug i Danmark og vore nabolande.
I rapporten dokumenteres det, at danske afgifter, kvælstofkvoter og restriktioner for husdyrhold de sidste 15 år i forhold til vore naboer har betydet et årligt tab pr. fuldtidslandbrug på 678.000 kr., svarende til et akkumuleret tab på 10 mio. pr. heltidslandbrug”.

Fakta-problemet var imidlertid, at den omtalte rapport var den berømte CBS-rapportering, som CBS trak tilbage som ”uansvarlig forskningspraksis”, efter at det var kommet frem i pressen, at rapporten ikke fortalte, at den var finansieret af den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug, at en ghostforfatter fra lobbyen havde deltaget i projektet, og at den eksterne selektivt havde udvalgt case-gårde m.m. (SE FORSKERforum maj).

Alligevel blev rapporten omtalt autoritativt som et CBS-godkendt produkt.

Eks-hofdame for dronningen

Kronikken var skrevet af godsejer og grevinde Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs, eks-borgmester (V) i Højreby Kommune. Og såmænd også eks-hofdame for dronningen.

At teksten fremgik generelt, at hendes agenda ikke ligger langt fra den rabiate landbrugslobby i Bæredygtigt Landbrug fra Sydsjælland. Hun skød med spredhagl mod miljøkrav, lovgivning og mod forskere, som ikke er imod landbruget: ”Hvorfor kan politikere, landbrug og forskere ikke arbejde sammen om at sikre både et bæredygtigt miljø og landbruget?”.

Da FORSKERforum spørger hende, om hun ikke spreder fake-news, når hun bruger CBS-rapporten, selv om den er trukket tilbage, vil hun ikke anerkende, at rapporten er trukket tilbage.

Hun udlægger forløbet sådan, at CBS’ Praksisudvalg gennemgik rapporten. Hun citerer udvalget for at konstatere, at rapporten ”utvivlsomt udgør et videnskabeligt produkt”. Og udvalget fandt ikke ”grundlag for at konkludere, at der i rapporten skulle være udeladt relevante kildehenvisninger”.

Og så siger hun, at forfatteren til rapporten er jo ikke dømt for videnskabelig uredelighed: ”Manglende angivelse af Torben Vagn Rasmussen som medforfatter har ikke gjort forfatteren skyldig i videnskabelig uredelighed”, men kun ”i brud på ansvarlig forskningspraksis”, fordi man undlod at angive bevillingsgiverens identitet (Bæredygtigt Landbrug) i rapporten.

Kronikøren vil altså ikke forholde sig til, at rapporten faktuelt er trukket tilbage, og at CBS altså ikke vil have sit navn og logo forbundet med den.

Blev rapporten slet ikke trukket tilbage?

FORSKERforums FAKE-NEWS TJEK spurgte så CBS-forskningsdekan Peter Møllgaard: Er det ikke misbrug af CBS’ navn og logo, og er det ikke spredning af fake-news?

Men dekanen vil ikke holde fast i, at ledelsen trak rapporten tilbage, og at der ikke kom en endelig slutrapport med CBS’ logo på. Dekanen forklarer overraskende, at rapporten ikke blev trukket tilbage, den blev bare ”lukket ned”:

”Troels Troelsens projekt om landbruget blev lukket ned på grund af kritik fra et medlem af styregruppen bag. Rapporten blev altså aldrig udgivet i en endelig form. Siden udtrykte CBS’ Praksisudvalg alvorlig kritik af Troels Troelsens foreløbige rapport”, forklarer dekanen pr. mail.

CBS vil ikke protestere mod brugen af CBS’ navn i forbindelse med rapporten:

”Vi er opmærksomme på, at der er individer, der fortsat gerne vil anvende data fra det uafsluttede projekt. Vi kan ikke forhindre folk i at omtale den ufærdige rapport eller at nævne Troels Troelsens tidligere ansættelsesforhold ved CBS, selvom vi er kede af at blive nævnt i denne sammenhæng”.

Dekanen svarer ikke på, om BØRSEN lavede fake-news …