BEVILLINGSMODEL: Søren Pind lover kvalitets-indikator

Før jul kom det frem, at departementschef Agnete Gersing & embedsfolk ikke kunne opfinde operationelle kriterier, som kan bruges i en ny bevillingsmodel (til erstatning af den nuværende taxametermodel). Selv om regeringens målsætning var ”kvalitet, relevans og regional bredde” i modellen, indgik kvalitetsfaktorer ikke i deres forslag. Hun & embedsmænd var kommet frem til en ”performance-model”, hvor kvalitet derfor var lig med jobrelevans…

Ikke godt nok, siger den nye uddannelsesminister Søren Pind: ”I min model bliver kriteriet ikke alene ’jobrelevans’, afsætning af fagets kandidater. Faktorer om egentlig kvalitet i uddannelserne – god undervisning og god faglighed hos de studerende – kommer også til at indgå i en eller anden form”.

Pind har svært ved at acceptere, at der ikke kan findes ”objektive måder at måle kvalitet på, og hvor høj kvalitet belønnes”. Og den ambition har han fået positive tilkendegivelser om fra ordførerne fra Liberal Alliance og DF.

Søren Pind kommer med løfterne om indbyggede kvalitetsfaktorer i INTERVIEW i det FORSKERforum 302, som udkommer onsdag.

Ministeren forklarer her, at forslag til ny model er under nærmere udformning i ministeriet: ”Og det skal ikke være rigid, new public management-måleri. Der er flere mulige instrumenter, fx ved hjælp af akkrediteringssystemet eller censorkorpset, via en rullende evaluering med de studerendes vurderinger af undervisningskvaliteten kombineret med output fra studiet eller lignende”.

Spørgsmålet om kvalitetsindikatoren blev et tema, da lækkede forslag til ”performancemodellen” afslørede, at dept.chef Gersing & embedsfolk – trods mere end et halvt års arbejde bag lukkede døre – ikke havde kunnet få ”kvalitet i uddannelse” ind i modellen. Ud for faktoren ”kvalitet” stod der et stort rundt nul. (SE FOfo-nyhed 4.nov. 2016)

Meget bekvemt for dept.chefen – som er kendt for at være hardcore økonom – var fravalget af kvalitetsfaktorer noget, der vægtede hendes og andre økonomers forslag fra Produktivitetskommissionen højere. De foreslog indførelse af en slags ”jobtaxameter”, der skal belønne institutioner og studerende med høj erhvervsfrekvens som færdiguddannede.