Banklobby giver løntilskud til CBS-forskere

Fire CBS-forskere får et løntilskud fra finanssektoren ud over deres ordinære CBS-løn: 93.000 kr. til adjunkter og 186.000 kr. til professorer. De har nemlig fået et research scholarship af Danish Finanse Institute, som er bank- og finanssektorens fond til at støtte opbygningen af et dansk ”verdensklasse-miljø inden for finansiering”. Løntilskuddet gives angiveligt, fordi de danske uni-lønninger er utilstrækkelige til at konkurrere med finanssektorens lønniveau.
DFI-fonden finansieres af Finans Danmark, lobbyorganisationen for bank-, realkredit- og finanssektoren. Fonden er i en opbygningsfase og de fire stipendier (plus 2 på AU-Business) er de første uddelte. Men der kommer flere, for fonden har 8 mio. kr. årligt at lege med (SE OM DFI HER).
Nu lyder spørgsmålet så: Skal de fire åbent deklarere, at de som CBS-ansatte er delvis finansieret af den danske finanssektor? Og hvordan skal de gøre det?
Spørgsmålet er aktuelt efter den famøse sag, hvor CBS-finansprofessor Steen Thomsen skrev en støtteartikel for Danske Bank (”Sæt Danske Bank fri fra gabestokken”) uden at fortælle, at hans eget center er delvis finansieret af netop Danske Bank.
Det førte til, at CBS-ledelsen vil kræve transparens og en klar deklarering fra Thomsen og andre forskere i fremtiden. CBSs Akademisk Råd pålagde i november forskningsdekanen at klargøre CBSs regler ”for god praksis i forskningskommunikation”, herunder hvad der skal oplyses på hjemmeside og i forbindelse med artikler.
 CBS-ledelsen har foreløbig givet uklare signaler på, hvad og hvordan der skal deklareres. Dels mener Thomsens center, at han faktisk ikke behøvede at deklarere sin relation til Danske Bank, for centret har en kontrakt, hvor der står, at forskerne har ”forskningsfrihed” – og så er der jo ingen ”interessekonflikt”.
Og dels mener CBS-ledelsen tilsyneladende, at det er nok med en formel link-henvisning (fx center xx eller fond yy). Det kalder etik-ekspert Heine Andersen utilstrækkeligt, for det er ikke transparent, når den egentlige finansieringskilde ikke navngives direkte (fx Danske Bank eller finanssektoren).
FORSKERforum har forgæves i tre dage spurgt CBS-forskningsdekan Søren Hvidkjær om de fire forskere skal oplyse om deres bank-sponsorat på deres hjemmeside og når de publicerer? Han vil heller ikke svare på, om det er nok at deklarere, at de har fået ”et stipendium fra Danish Finanse Institute”, eller om de udtrykkeligt skal anføre ”et stipendium fra Danish Finanse Institute, som er finansieret af den danske finanssektor”?
CBS-ledelsen havde også i foråret 2017 store problemer med at finde rundt i forskningsetikken. Troels Troelsens landbrugsrapport blev kritiseret, hvorefter ledelsen forsøgte at afværge ved at kalde den ”foreløbig”. Da det ikke dæmpede kritikken, måtte ledelsen sætte CBS’ Praksisudvalg på, og her blev rapporten dømt som ”tvivlsom videnskabelig praksis”, fordi Troelsen ikke havde deklareret sin finansiering og sine kilder.
CBS-ledelsen varslede et generelt serviceeftersyn af CBS’ regler, så deklarering bliver transparent: ”Dilemmaer i forbindelse med kommunikation af eksternt finansieret forskning  (skal) afdækkes. En designguide for publikationer udarbejdes sammen med gode råd til, hvordan og hvornår forskning bør deles med pressen” (PRESSEMEDDELELSE 4.4 2017, SE HER)
Nu halvandet år efter foreligger der endnu ingen ”design-guide for publicering”, såvidt FORSKERforum erfarer…