Baggårdsjura bag hemmelig-stempling

Skandalen om den hemmeligt-stemplede “taxameteranalyse” fortsætter: 7.773.402 kr. ekskl. moms har Uddannelsesministeriet  betalt for den hos konsulentfirmaet Deloitte. Men offentligheden må ikke få den. Først blev den hemmeligholdt i otte måneder ud over den kontraktlige afleveringsdato (16. januar). Og da finanslovsforslaget så blev offentliggjort 29.sept. – hvor ministeriet havde lovet at frigive den – opfandt embedsmændene en ny begrundelse for fortsat hemmelig-stempling, da FORSKERforum påny bad om aktindsigt.

I stedet for at frigive den fulde Deloitte-rapport udgav minister Esben Lunde Larsen en selektiv, redigeret pixi-udgave (”en omkostningsanalyse”). Det skete som led i ministerens annoncering af, at han skrotter taxametersystemet for at igangsætte et udvalgsarbejde om et nyt tilskudssystem. Ministeren holder den fulde maxi-rapport tilbage, fordi den angiveligt ikke kan bruges til hans nye tilskudssystem: “…det er meget vanskeligt at sammenligne omkostningerne til videregående uddannelse på tværs af institutioner og uddannelser” , lød den kryptiske begrundelse (PRESSEMEDDELELSE).

Den reelle baggrund bag hemmeligt-stemplingen er med stor sandsynlighed, at maxi-udgaven indeholder data og konklusioner, som er ubekvemme for Ministeren. Den kan  forære uni’erne gode argumenter mod Ministerens besparelser og forvaltning, fx fortælle at det ikke kan påvises, at taxametersystemet tilskynder uni-ledelser til ‘kassetænkning’ (at sænke kvalitetsniveauet for at tjene taxametre). Den vil dokumentere, at flertallet af uddannelserne og især humanioras er underfinansierede (som i McKinsey-rapport 2009). Endelig stiller rapporten også med  konkrete forslag til ”ny model til fastsættelse og fordeling af de samlede bevillinger til videregående uddannelser” (Deloittes opgavebeskrivelse).

Den frigivne, selektive pixi-udgave undviger behændigt konkrete konklusioner. Men indirekte kommer den til – for dem, der kan læse – at dokumentere, at et hovedproblem i dag ikke er taxametersystemet, men at stort set alle uni-uddannelser er underfinansierede. (Det fremgår også, at DTU har den bedste økonomi pr. studerende og humaniora den suverænt ringeste. Hum’s uddannelsesomkostninger er 72.000 kr. /STÅ, men får i grove tal kun 44.300 kr. i taxameter). (se PIXIUDGAVE AF DELOITTE-RAPPORT, s. 29-31).

FORSKERforum har gentagne gange søgt aktindsigt i den fulde rapport, men Ministeriets jurister bruger baggårdsjura til at afvise: I januar lød begrundelsen, at taxameterrapporten var fortrolig finanslovsstof og først kunne frigives, når finanslovsforslaget var offentliggjort. Men da det så forelå forelå 29. september, opfandt embedsmændene en ny begrundelse for at hemmeligt-stemple. Rapporten havde fået en anden status; den var alligevel ikke finanslovsstof, men derimod rettet mod ”anden lovgivning” – og derfor fortsat hemmeligstemplet. (SE AFVISNING AF AKTINDSIGT 9.okt.)

”Jeg vil ikke bruge udtryk som ’baggårdsjura’, men bare konstatere, at Ministeriet nu som tidligere afviser i strid med offentlighedsloven”, siger pressejurist Oluf Jørgensen. ”Det afgørende er, HVAD rapporten handler om. Hovedreglen i offentlighedsloven er, at en rapport med data og analyse af offentlig interesse skal være tilgængelig. Derfor var Ministeriets oprindelige afvisning (januar) med henvisning til ‘finanslovsforberedende stof’ ulovlig, for undtages kan kun dokumenter, der DIREKTE OG KONKRET vedrører (kommende) lovudkast. Konsulentrapporten er en ekstern rapport med GENEREL analyse og data og kan derfor IKKE undtages fra aktindsigt”.

Han vurderer, at Ministeriets manøvre med at ændre dokumentets ’status’  igen bygger på forkerte præmisser og er ulovlig: ”Det er meget trist, når Ministeriet tilsyneladende med alle midler bruger Offentlighedsloven til at skjule analyser om faglige problematikker for såvel offentligheden som for de politikere, som bør have et fuldt oplyst grundlag at træffe beslutninger på”.

Nu bliver det op til Ombudsmanden at vurdere om Ministeriets sagsforvaltning er baggårdsjura og ulovligheder. FORSKERforum har klaget (SE KLAGE 12. okt.).