Aalborg-krise: Rektor tromler samf’ i spareplan

Aalborg Universitet skal spare, men besparelserne rammer skævt, fordi de tekniske fakulteter (ingeniørerne) vinder stort på AAUs nye interne budgetmodel, mens samf’ står til at fyre og gå helt fallit om få år…

Baggrunden er, at AAU skal spare 67 millioner kroner. Mere end halvdelen (37,9 millioner) hentes hjem alene fra samf-fakultet, der står for cirka 12 procent af universitets samlede budget, men som samtidig står for at uddanne 30 pct. af AAU’s studerende.

Samf’er AAU største fakultet målt på uddannelse, men man lever på den lave hum-samf’ taksametertakst i modsætning til tek-nat’ områdernes høje takster pr. studerende. Og de 30 pct. studerende uddannes i øvrigt af 15 pct. af AAUs samlede videnskabelige personale.

Rektor Per Michael Johansen – som selv er ingeniør – sender den største besparelse til samf’ i budgetudspil 2019. Formelt med henvisning til færre studerende og lavere uddannelsesindtægter (på grund af regeringens dimensionering og lukningen af 7 uddannelser) samt den årlige 2 pct.s grønthøster (omprioriteringsbidraget). Men i virkeligheden er hovedskurken en uretfærdig intern budgetmodel, lyder protesten, fordi den favoriserer de fagområder, som kan hente eksterne forskningspenge – og det er tek-nat områderne

I protesten står der mellem linjerne, at rektor kun med ord og ikke reelt støtter det særlige ved AAUs undervisning i det projektorienterede og dermed åbningen mod utraditionelle studentergrupper (SE ALTINGET).

Seks fællestillids-repræsentanter har også protesteret over rektors manglende overholdelse af samarbejdsregler ved den igangværende besparelse. Ledelsen besluttede i november at lukke 7 uddannelser, og det blev blot meddelt ved et ekstraordinært hovedsamarbejds-udvalgsmøde, som var indkaldt med en dags varsel, og uden at det udsendte materiale fortalte om mødets vigtige tema. Tillidsfolkene har klaget til rektor over dennes manglende overholdelse af Samarbejdsaftalen med det korte varsel, det manglende skriftlige beslutningsgrundlag og især den manglende drøftelse, som de ansatte har ret til.

De ansatte har også blikket stift rettet mod den ”rektorpulje” på 5 pct., som budgetmodellen giver rektor til fri disposition. Det undrer de ansatte, at den ikke suspenderes under den igangværende økonomiske krise. Men den kan komme i spil i dagens bestyrelsesmøde, som ledes af bestyrelsesformand, eks-politikeren Lene Espersen (SE BESTYRELSESMØDE).